|

Oglasilo se Vijeće za državnu pomoć BiH nakon pisma Energetske zajednice

Oglasilo se Vijeće za državnu pomoć BiH nakon pisma Energetske zajednice
7
Klix.ba
28.9.2018. u 15:42
17
komentara
7

dijeljenja
Oglasilo se Vijeće za državnu pomoć BiH nakon pisma Energetske zajednice Blok 7 TE Tuzla
Vijeće za državnu pomoć BiH reagovalo je na pismo koje je Sekretarijat Energetske zajednice uputio zastupnicima i delegatima u Parlamentu Federacije BiH.
Reakcija je upućena u povodu pisma Sekretarijata Energetske zajednice od 27. septembra 2018. godine koje je jučer objavio portal Klix.ba i u kome se izražava sumnja u ispravnost Odluke Vijeća za državnu pomoć BiH od 23. jula 2018. godine, koja se odnosi na izdavanje garancije Vlade Federacije BiH korisniku Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta "Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla".

Reakciju Vijeća za državnu pomoć BiH prenosimo u cijelosti:

"Vijeće za državnu pomoć BiH je u postupku pokrenutom na osnovu Zahtjeva Federalnog ministarstva finansija za odobrenje državne pomoći u obliku garancije korisniku Javno preduzeće Elektroprivreda BiH“ d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta „Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla“, ocjenjivao usklađenost državne pomoći s propisima o državnoj pomoći i utvrdio da državna pomoć, sadržana u navedenom Zahtjevu ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

- Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 10/12) i podzakonskim aktima usvojenim na osnovu istog, odnosno konkretno u skladu sa članom 137 stav (1) Uredbe o namjeni i kriterijima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/18).

- Naime, Vijeće je u postupku utvrdio da su uslovi propisani članom 137. stav (1) kumulativno ispunjeni da pojedinačna garancija Federacije BiH korisniku JP „Elektroprivreda BiH“ za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta „Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla“ ne predstavlja instrument dodjele državne pomoći, odnosno ne predstavlja državnu pomoć u smislu člana 3. stav (1) Zakona i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

- Takođe, smatramo bitnim istaći da je Vijeće u konkretnom slučaju u svrhu poređenja, shodno članu 71. stav 2. SSP-a, uzeo u obzir i sljedeće propise Evropske unije koji se odnose na specifične instrumente dodjele državne pomoći, prije svega u obliku garancija:

- Obavještenje Komisije o primjeni čl. 87. i 88. Ugovora o Evropskoj zajednici u oblasti državne pomoći u obliku garancija (Službeni list Evropske unije, serija C, broj 155, 20. 6. 2008) i u postupku utvrdio da je Odluka donesena u skladu sa istim, odnosno da su ispunjeni uslovi iz Obavještenja Komisije da u konkretnom slučaju garancija ne predstavlja državnu pomoć.

Dakle, uzimajući u obzir navedeno, Odluka Vijeća je donesena u skladu sa pozitivnim propisma u Bosni i Hercegovini iz oblasti državne pomoći, kao i acquis-em EU.

Na kraju ističemo, vezano za navode iz pisma Sekretarijata Energetske zajednice, u kome se izražava sumnja u ispravnost odluke i moguće kršenje acquis-a Energetske zajednice, da se kršenje Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice može utvrditi samo u postupku pred Energetskom zajednicom u skladu sa pravilima za rješavanje sporova o Energetskoj zajednici", piše u saopćenju za javnost.
Prijavi grešku


Komentari (17)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...