Razmatrat će se 22. maja
48

NSRS predložio deklaraciju protiv otvaranja rudnika litija u Loparama, naveli osam razloga zbog čega

V. K.
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Narodna skupština RS-a na sjednici koja je zakazana za 22. maj razmatrat će niz dopuna i izmjena zakona, a na stolovima zastupnika naći će se i Deklaracija o protivljenju otvaranja rudnika litija, bora i natrija na području općine Lopare.

Kako se ističe u deklaraciji, NSRS je upoznat da je Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a 2018. godine odobrilo firmi "AR CORE ulaganja" Banja Luka izvođenje geoloških istraživanja elemenata na području Lopara.

"Narodna skupština Republike Srpske se protivi daljim aktivnostima vezanim za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina utvrđenih Rješenjem broj: 05.04/310-484-4/22 od 15. marta 2023. godine, kojim se privrednom društvu 'AR CORE ulaganja' d.o.o. Banja Luka, potvrđuju rezerve B, Li, Na, Sr, K i prateće asocijacije elemenata ležišta 'Lopare' u općini Lopare sa stanjem na dan 31. juli 2022. godine, odnosno protivi se otvaranju rudnika gore navedenih mineralnih sirovina na području opštine Lopare", objašnjava se u deklaraciji.

Također, naveli su i nekoliko razloga za to koje prenosimo u cijelosti:

  • da se najveći dio stanovništva opštine Lopare protivi eksploataciji odnosno otvaranju rudnika mineralnih sirovina B, Li, Na, Sr, K i prateće asocijacije elemenata na području opštine Lopare.

  • da se susjedne lokalne zajednice protive otvaranju rudnika (Bijeljina, Čelić FBiH i druge).

  • da se lokacija za otvaranje rudnika nalazi u neposrednoj blizini naseljenog mjesta Lopare, a ujedno i sjedišta ove opštine, što će direktno uticati na život i sigurnost ljudi te dovesti do mogućeg raseljavanja stanovništva.

  • da nisu poznate tehnologije za eksploataciju B, Li, Na, Sr, K i prateće asocijacije elemenata koje neće proizvesti trajne negativne posljedice po životnu sredinu i dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, kao i narušavanje flore i faune.

  • da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini sliva vodotoka rijeke Gnjice, što može dovesti do zagađenja ove rijeke, što bi imajući u vidu da se ista uliva u rijeku Savu dovelo do regionalnog zagađenja vodotokova. Također podzemne i atmosferske vode sa potencijalne lokacije za eksploataciju naprijed navedenih mineralnih sirovina se slijevaju i u vodotok rijeke Janje, a koja se dalje uliva u rijeku Drinu. Što znači da bi došlo do ugrožavanja vodotokova rijeka Save i Drine.

  • da se lokacija rudnika nalazi u blizini Turističko-rekreaciono-izletničkog centra "Busija", za čiju izgradnju je Vlada Republike Srpske dala koncesiju.

  • da će eksploatacija i ekstrakcija mineralnih sirovina po postojećim tehnološkim rješenjima dovesti do ispuštanja toksičnih materija u podzemne vode, čime će doći do trajnog zagađivanja lokalnih bunara i vodovoda.

  • da je planina Majevica poznata po velikom broju klizišta uzrokovanim njenom morfološkom strukturom i da bi tehnologija koja bi se koristila prilikom eksploatacije dodatno uticala na nastanak novih klizišta i oštećenja infrastrukture i imovine

Na kraju, istaknuto je kako će NSRS zadužiti Vladu RS-a da putem Ministarstva energetike i rudarstva ne dodijeli koncesiju za eksploatisanje mineralnih sirovina u ovoj općini.