Veliki potencijal
12

Kreativci iz tekstilne industrije u Žepču uskoro dobijaju inovacijski tekstilni HUB

M. P.
HUB će biti mjesto razmjene iskustava i razvoja novih kreativnih ideja/Foto: Shutterstock
HUB će biti mjesto razmjene iskustava i razvoja novih kreativnih ideja/Foto: Shutterstock
Tekstilna industrija je tradicionalna industrija na području općine Žepče i jedna od vodećih kada je u pitanju broj zaposlenih i vrijednost vanjskotrgovinske razmjene.

Karakteristike tekstilne industrije u Žepču, kako je za Klix.ba kazala Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče (RAŽ), su povezanost sa EU tržištem kroz snažan angažman u lohn poslovima koji su usmjereni na proizvodnju radne odjeće, te autoindustriju.

Na području ove općine posluju uspješni brendovi u proizvodnji obuće, a ručno rađene cipele iz Žepča su nešto što ima veliki potencijal i već prerasta u prepoznatljiv brend u BiH i regionu.

Zbog velikog potencijala ove industrije Razvojna agencija Žepča odlučila je pokrenuti inovacijski tekstilni HUB, koji će biti mjesto okupljanja, razmjene iskustava, mjesto razvoja novih kreativnih ideja i mjesto za stvaranje novih kreativnih kompetencija.

"HUB je mjesto gdje će kreativna industrija doprinositi razvoju privrednih kapaciteta šire zajednice kroz kreiranje novih ideja koje se mogu implementirati na industrijskom nivou, ali i na nivou malih proizvođača koji će te ideje pretočiti u vlastite proizvode na kojima mogu graditi svoj biznis. Tematska strategija HUB-a je korištenje postindustrijskog otpada u cilju izrade novih proizvoda. Cilj ovoga je kreiranje pilot projekta koji će ukazati na neiskorištene mogućnosti cirkularne ekonomije koje će, na primjeru tekstilne industrije, ukazati na njen potencijal i u drugim sektorima. Svakako, ovaj koncept ima za cilj da potakne drugačiji način razmišljanja o sirovinama, te da potakne nove koncepte samozapošljavanja u oblasti tekstilne industrije", kazala je Janko.

Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče
Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče

HUB je, pojasnila je, mehanizam koji će uvezati tekstilne kompanije sa iskustvom u poslovanju izvan granica BiH, obrtnike koji samostalno rade na gradnji vlastitih brendova i pretežno posluju na lokalnom tržištu, kreativce koji imaju nove ideje, kao i učesnike iz javnog, nevladinog i obrazovnog sektora.

"Dodatno uvezivanje je svakako nešto što je potrebno tekstilnoj industriji u BiH kako bi konkurisala u zemlji, ali i vanjskom tržištu. S obzirom na to da je jedan od strateških ciljeva HUB-a korištenje postindustrijskog otpada u cilju izrade novih proizvoda, šansa za našu tekstilnu industriju može biti upravo cirkularna ekonomija i recikliranje. U tome se svakako može očekivati i snažna podrška iz EU fondova za šta je Razvojna agencija Žepče pouzdan partner svim zaintersovanim kompanijama i organizacijama. HUB će, svakako, u ovom pravcu biti u prednosti time što će unaprijed imati spremne ideje i projekte te podršku RAŽ-a", poručila je Janko.

Aktivnosti HUB-a, najavila je, počet će uskoro. Već početkom 2022. godine u planu imaju niz radionica sa modnim dizajnerima, lokalnu izložbu proizvoda na bazi postindustrijskog otpada, a trenutno rade na istraživanju stanja i količina postindustrijskog otpada u kompanija koje posluju u sektoru tekstilne industrije.

"Istraživanje će pomoći u pilotiranju novih proizvoda na bazi otpada, a cilj svega toga je implementacija koncepta kružne ekonomije i dalji rad u ovom području koje ima ogroman potencijal, posebno kada je riječ o tekstilnoj industriji. U 2021. godini smo održali niz sastanaka i radionica sa ključnim učesnicima kako bismo sa njima detaljno razvili koncept HUB-a te, na temelju njihovih potreba, usmjerili rad HUB-a u 2022. godini", istakla je Janko, te dodala kako je podrška razvoju tekstilne industrije jedan od strateških pravaca RAŽ-a.

Dalje usmjeravanje i pozicioniranje aktivnosti HUB-a je aktivnost CreativeWear Plus projekta, finansiranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj putem programa Interreg Mediteran. Ovaj program usmjeren je na transnacionalnu saradnju u mediteranskoj regiji kroz promociju održivog razvoja, a sa posebnim fokusom na zaštitu prirodnih i kulturnih resursa, te jačanje inovacija.

CreativeWear Plus projekt je nastavak projekta CreativeWear, proveden u periodu od 2016. do 2019. godine i povezuje tri originalna partnera iz Italije i Grčke s tri nova HUB-a osnovana u Portugalu, Francuskoj i Bosni I Hercegovini kako bi dalje integrirali CreativeWear mrežu usmjeravajući kreativnost prema novim izazovima cirkularne ekonomije i održivosti u sektoru tekstila i odjeće, uključujući područja kao što su bio tekstil, reciklirane odjeće i reinterpretacija kulturnih tradicija i slično.