Podaci za 2021. godinu
511

Ko najviše zapošljava u BiH: Bingo i dalje prvi, ali dominiraju javne kompanije

S. Š. U.
Ilustracija: A. L./Klix.ba (Podaci FIA Sarajevo, APIF Banja Luka, Direkcija za finansije Brčko D.)
Ilustracija: A. L./Klix.ba (Podaci FIA Sarajevo, APIF Banja Luka, Direkcija za finansije Brčko D.)
Najveći poslodavac u BiH i dalje je domaći trgovački lanac Bingo koji je tokom 2021. godine povećao broj zaposlenih. Javne kompanije dominiraju listom iako u prethodnoj godini uglavnom bilježe pad broja zaposlenih.

Bingo d.o.o. Tuzla kompanija je sa najvećim brojem zaposlenih u BiH za 2021. godinu i imaju 7.921 radnika. Broj radnika u ovom privrednom gigantu u odnosu na prethodni izvještaj povećao se za 276. Ukupni prihodi kompanije prošle godine iznosili su 1 milijardu, 400 miliona i 912.152 KM. Osim trgovinom, grupacija Bingo diferencirala je poslovanje na način da se pored trgovine bavi i industrijskim djelatnostima poput proizvodnje deterdženata, papirne konfekcije, šljunka, namještaja kao i obnovljivih izvora energije.

Druga po redu je javna kompanija "Šume Republike Srpske" sa 4.827 zaposlenih, no samo 44.991 KM neto profita.

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, treći je po veličini poslodavac u BiH sa 4.156 zaposlenih u 2021. godini. Ovo dioničko društvo je većinski u vlasništvu Federacije BiH (90,37 posto) te 9,63 posto u vlasništvu malih dioničara. Vlasnička prava ima u rudnicima "Kreka", RMU "Kakanj", RMU "Zenica", RMU "Breza", RMU "Đurđevik", RMU "Abid Lolić" te RMU "Gračanica" kao i u zavisnim i povezanim društvima Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo, Hotel ELBiH d.d. Makarska, ISKRAEMECO Sarajevo d.o.o., ETI Sarajevo d.o.o., TTU energetik d.o.o. Tuzla. U 2021. godini došlo je do smanjenja broja radnika, pa je tako u ovome koncernu u 2021. godini radio 191 zaposlenik manje.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na četvrtom je mjestu, a u 2021. godini imao je 3.416 zaposlenih, te 12.717.308 KM prihoda. Sa svojim kapacitetima najveća je zdravstvena ustanova u manjem bh. entitetu.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) na petom je mjestu sa 3.220 zaposlenih te 5.486.632 KM neto profita. Zanimljivo je da je tokom cijelog ratnog perioda u KCUS-u ostao da radi 2271 radnik. U 2021. godini u ovoj zdravstvenoj ustanovi došlo je do smanjenja broja radnika, te je u KCUS-u radilo 39 osoba manje no u 2020. godini.

Dioničko društvo BH Telecom zauzima šesto mjesto, a tokom protekle godine zapošljavao je 3.111 osoba, te je generirano 64.826.497 KM neto profita. Tokom 2020. godine, ovaj telecom operater zapošljavao je 71 osobu više.

Sa liste kompanija sa najvećim brojem zaposlenih u 2021. godini, 6 kompanija ima više od dvije hiljade zaposlenih. Od 20 kompanija samo 5 je u privatnom vlasništvu.

Veći broj zaposlenih u 2021. godini imali su BH Pošta (+67), Željeznice FBiH (+48), UKC Tuzla (+175), te SKD Mostar (+178).

U izvještaju Evropske komisije iz oktobra prošle godine, navedeno je da je BiH u smislu ekonomskih kriterija napravila limitiran napredak i da je u ranoj fazi uspostave funkcionalne tržišne ekonomije.

"Kvalitet trošenja sredstava nije se poboljšao, a javni sektor je i dalje neefikasan i predimenzioniran. Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i ostaje u ranoj fazi u pogledu sposobnost da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama u EU", navedeno je u izvještaju.

Prema podacima posljednjeg dostupnog izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) iz 2019. godine, zapošljavanje u državnim preduzećima čini četvrtinu ukupnog zapošljavanja u javnom sektoru te 11 posto ukupne stope zaposlenosti.

Državna preduzeća su veliki dio bh. ekonomije, što utječe na makroekonomski učinak, uključujući fiskalnu održivost, tržište rada i konkurentnost.