|

Bektić: Problemi fiskalnih i parafiskalnih nameta za obrtnike FBiH

Bektić: Problemi fiskalnih i parafiskalnih nameta za obrtnike FBiH
30
F
FENA
16.11.2014. u 12:07
19
komentara
30

dijeljenja
Bektić: Problemi fiskalnih i parafiskalnih nameta za obrtnike FBiH
Plan aktivnosti između Obrtničke komore Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta potpisan je ove sedmice u Sarajevu radi nastavka rada na rješavanju statusa obrtništva u Federaciji BiH.
Tim povodom u razgovoru za Agenciju Fena predsjednik Obrtničke komore FBiH Mensur Bektić istakao je 13 "gorućih" pitanja, koja čine sadržaj Plana aktivnosti dviju institucija.

Navodi da prije svega obrtnicima u Federaciji problem predstavljaju fiskalni i parafiskalni nameti, od komunalne takse, te određivanja komunalne osnovice za obračun plaće.

"Naprimjer, dešava se slučaj da obrtnik ima veću poresku osnovicu od direktora firme. Također, nonsens je da imamo niz firmi u Federaciji koje propadaju, ništa ne plaćaju i tako i dalje rade, dok obrtnik ukoliko jedan dan kasni ima obavezu plaćanja zateznih kamata", kaže Bektić.

Zato će se zalagati za smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta, te za smanjivanje taksi i nameta od kantonalnih i općinskih tijela za obrtnike.

Smatra da se ovi problemi mogu regulirati izmjenama seta zakona iz oblasti obrtništva, pri čemu donosioci zakona u Federalnom parlamentu, ističe, moraju saslušati članove Obrtničke komore FBiH da bi imali uvid u realno stanje na terenu.

"Zajedno trebamo tražiti kompromise koji su najbolji i za obrtnike i za resorna ministarstva", rekao je Bektić.

Podsjetio je da je Obrtnička komora FBiH već uputila inicijativu za izmjene Zakona o parafiskalnim i fiskalnim davanjima, te nekoliko primjedbi Zakona o zdravstvenom liječenju. Naime, treba se omogućiti obrtnicima koji sami obavljaju djelatnost korištenje bolovanja više od 42 dana.

Bektić tvrdi da Komora nema kapacitet kao određena ministarstva da sve to prati.

"Ruku razumijevanja pružilo nam je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, koje je uvidjelo naše probleme. Cilj potpisanog Plana je uspostavljanje saradnje radi jačanja komorskog sistema, u okviru koga će se na potpuniji, efikasniji i racionalniji način definirati, zastupati i braniti interesi obrtnika u Federaciji BiH", kazao je.

Tako će se resorno ministarstvo i Komora aktivno angažirati na iznalaženju konkretnih oblika i načina rješavanja problematike.

To znači, da će između ostalog, raditi na izmjenama i dopunama i to Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH, Pravilnika o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti, kao i izmjenama osnovice za obračun doprinosa obrtnika i Uredbe o visini i načinu plaćanja usluga Institutu za mjeriteljstvo BiH.

"Zavodima za zapošljavanje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Komora će ponuditi projekt, po kojem bi Zavod prvu godinu ispunjavao obaveze u jednoj visini, druge godine u visini od 50 posto i treće godine u visini od 20 posto. Naredne tri godine obrtnik bi bio u obavezi da drži tog uposlenika. Dakle, prve tri godine ga podržava neka institucija, a naredne tri sam obrtnik", objasnio je Bektić.

Osim Plana i programa upošljavanja novih djelatnika u obrtu, Plan aktivnosti sadržava i sljedeće tačke: nemogućnost uvoza i izvoza za obrtnike, nemogućnost odbijanja rashoda od prihoda tj. koji se ne priznaju u poslovanju obrtnika: topli obrok vlasnika obrta, dnevnice, edukacija…, te problem registracije djelatnosti koja se istodobno bavi servisom i prodajom (traženje dviju registracija na temelju dvaju zakona) i određivanje planova i programa za polaganje majstorskog ispita.

Također, resorno ministarstvo i Komora će se, prema Planu aktivnosti, zalagati za beneficije za obrtnike koji su stradali u poplavama i klizištima u proteklom periodu.

"Obrtnička komora Hrvatske, obrtničke komore istarske i karlovačke županije, obrtničke komore Sarajeva i Zenice su dale nesebičan doprinos obrtnicima koji su nastradali u poplavama", rekao je u razgovoru za Agenciju Fena predsjednik Obrtničke komore FBiH Mensur Bektić.

Najavio je i okrugle stolove, koji će se u saradnji s Obrtničkom komorom Hrvatska održati do kraja godine u Sarajevu, o temama "Rad nacrno“ i "Obrazovanje obrtnika“.
Prijavi grešku


Komentari (19)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...