Posao
82

Više od 700 mladih osoba u KS dobilo priliku za pripravnički staž

Piše: M. B.
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Od kraja ove godine više od 700 mladih osoba na području KS dobit će priliku da obavi svoj pripravnički staž u javnim ustanovama i firmama.

Javna ustanova Služba za zapošljavanje KS potpisala je danas ugovore sa poslodavcima-predstavnicima firmi Energoinvest, Argeta d.o.o., Dom za socijalno zbrinjavanje starih i invalidnih osoba Nahorevo, Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, KJU Porodično savjetovalište te Euro-Asfalt d.o.o.

Pripravnički staž odradit će 615 pripravnika sa VSS, pet sa VŠS, 137 sa SSS i 12 KV.

"Trudit ćemo se da uz podršku resornog ministarstva i Skupštine KS razmišljamo i o drugim aktivnim mjerama iz razloga što je već alarmantna situacija. Ne postoji čarobni štapić koji bi ovu stopu nezaposlenosti (više od 72.000 nezaposlenih u KS) mogao riješiti za pola godine ili godinu. Moramo promijeniti pristup politikama, raditi istraživanje tržišta rada na novi način, uskladiti potražnju i ponudu, upisne politike u srednje škole i visokoškolske ustanove, da ne bi nakon završenog školovanja postali dugoročni korisnici svih usluga Službe za zapošljavanje koja je danas nažalost postala karitativna ustanova", rekao je direktor Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji.

Poziv za poslodavce za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika objavljen je 15. marta ove godine i bio je otvoren mjesec dana. Prijavilo se 726 poslodavaca, koji su predali prijave za 2.055 osoba, no nažalost nisu svi mogli biti primljeni.

"Ugovori s pripravnicima će biti zaključeni nakon ovog potpisivanja. Pripravnici ovim stiču mogućnost obavljanja pripravničkog staža koji je osnovni preuslov za zasnivanje radnog odnosa. Osobe sa VSS i VŠS će raditi pripravnički staž 12 mjeseci i bit će sufinansirani sa po 600 KM mjesečno, a osobe sa SSS i KV šest mjeseci sa po 500 KM za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih doprinosa", rekao je ministar za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić.

U Energoinvestu će svoj pripravnički staž odraditi 13 osoba, devet sa VSS i dvije sa SSS.

"Tražili smo 24, no dobili smo 13 osoba, što je relativno malo u odnosu na ono što nam treba. Dio će ih sigurno ostati raditi kod nas, dio neće, ali neovisno o ovome, mi primamo inžinjere elektrotehnike i građevine. Nedavno smo primili tri nova elektroinžinjera i dva ekonomiska mimo ovog programa, primljeni su ciljano na projekte i oni će ostati. Mi tražimo ljude koji su spremni raditi vani", rekao je Enes Čengić iz Energoinvesta.

Apelovao je na vlasti i nadležna ministarstva da usklade tržište potražnje i ponude, jer ovo javno preduzeće traga za kadrovima kojih nema mnogo, a potražnja tržišta za njima je velika.

Priliku za prvi posao dobit će i sedam pripravnika (šest sa VSS i jedan SSS) u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave.

"Aplicirali smo i prošle godine, ali nismo dobili pripravnike. Ove godine jesmo i nadam se na obostrano zadovoljstvo. Pripravnici su različitih profila s obzirom na to da je naša djelatnost birga o djeci u smislu obrazovanja, odgoja i zdravstvene zaštite. Benefit će biti višestruk i za njih, jer im je to prvo radno iskustvo, i za nas, jer će nam biti velika radna pomoć u mladosti koja treba biti uzor djeci", rekao je Saudin Đurđević, direktor Dječijeg doma Bjelave.

Za ovaj javni poziv, odnosno pripravnički staž mladih osoba, bit će utrošeno više od četiri miliona KM.