Demografske promjene
23

Dok naši odlaze, strani radnici dolaze u BiH, neki i bez radne dozvole

L. H.
© Shutterstock
© Shutterstock
Uvidom u evidencije utvrđeno je da trenutno u Bosni i Hercegovini ima 10.503 odobrenih privremenih boravaka od kojih je 2.860 privremenih boravaka po osnovu radne dozvole i 1.187 privremenih boravaka po osnovu rada bez radne dozvole.

Stranih državljana koji imaju privremeni boravak, a koji u BiH nisu ušli na osnovu rada ima ukupno 6.456. Dakle u BiH niti jednom strancu nije odobren stalni boravak. Ovu informaciju za Klix.ba saopćili su iz Službe za poslove sa strancima.

Privremeni boravak je pravo boravka stranca u BiH u vremenu do jedne godine, ukoliko nije drugačije određeno odobrenjem boravka. Stalni boravak je pravo na boravak stranca u BiH u neograničenom vremenu.

Uslovi za dobivanje odobrenja

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu spajanja porodice, obrazovanja, humanitarnih razloga, rada sa radnom dozvolom, rada bez radne dozvole, ili drugih opravdanih razloga.

Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovima da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka, raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje, ima osiguran odgovarajući smještaj, ima osigurano zdravstveno osiguranje, poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države gdje ima uobičajeno mjesto boravka koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci.

Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 200 KM.

Koliko je ljudi napustilo BiH

Poređenjem posljednjih zvaničnih podataka i popisa stanovništva iz 2013. godine, procjena je da Bosna i Hercegovina ima 3,3 miliona stanovnika, što znači da se broj stanovnika od 2013. smanjio za više od 152.300 ili 4,31 posto.

To su zvanični podaci entitetskih zavoda, iako su neke nezvanične procjene da je naša zemlje od 2013. do danas ostala bez mnogo većeg broja stanovnika. Te procjene ukazuju da je BiH napustilo skoro pola miliona građana od 2013. godine. Protekle četiri godine je posebno izražen trend odlaska ljudi iz BiH.

Trend iseljavanja iz zemlje jasno potvrđuju i podaci objavljeni u zvaničnom dokumentu “Anketa o radnoj snazi 2018.” koju je pripremila Agencija za statistiku BiH, a u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina 2016. godine imala 2,84 miliona stanovnika, 2017. godine 2,73 miliona i 2018. oko 2,7 miliona. Prema tome, samo u tom periodu BiH je ostala bez 140.000 stanovnika.

Zabrinjavajuća statistika ukazuje na to da Bosna I Hercegovina iz godine u godinu izgubi po jedan cijeli grad. Nažalost, odlaze uglavnom radon sposobni, mladi i školavni ljudi, koji svoju perspektivu i bolji život pronalaze u drugim zemljama koje im mogu priuštiti ono što zaslužuju, a to je finansijska, socijalna i politička sigurnost.