Novi koncept
91

Lokalitet bivše robne kuće "Razvitak" u Mostaru trebao bi ponovo biti jedan od simbola grada

Piše: R. D.
Foto: R. D./Klix.ba
(Foto: R. D./Klix.ba)
Robna kuća "Razvitak" prije rata bila je jedan od simbola Mostara, a posljednjih decenija ruglo je glavne mostarske ulice i opasnost za prolaznike. Zavod za prostorno uređenje Mostara izradio je idejni urbanistički projekt tog dijela grada.

Salem Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje kaže nam kako već dugo taj lokalitet čeka da se stvari pokrenu s mrtve tačke, a za početak cjelokupan prostor bivšeg "Razvitka" očisti.

"Sad taj dio predstavlja ruglo grada, a ne bi trebalo da je tako. U procesu privatizacije 'Razvitak' je imao neku svoju priču koja nama nije poznata, kao ni informaciju ko je pravi vlasnik tog kompleksa. Nečekajući te ishode, a znajući važnost tog prostora, Zavod za prostorno uređenje je pokrenuo aktivnosti urbanističkog projektiranja šireg lokaliteta bivše robne kuće", kaže Bubalo.

Projekt je rađen u kontekstu uređenja i ulice Braće Fejića, njenog popločavanja, tako da bi cijeli taj prostor dobio jednu posve novu dimenziju, a Mostar novi simbol.

"Ovim projektom rješavamo problem mirujućeg saobraćaja, odnosno parkiranja. Projektom su predviđene tri podzemne etaže s kapacitetom od osam stotina vozila. Time bi se potpuno riješio akutni problem parkiranja na tom širem prostoru", kaže nam Bubalo.

Naredni dio koji je projekt obuhvatio je veliki stambeno-poslovni objekt koji je osmišljen u skladu s najsavremenim konceptima.

"Posebno se vodilo računa o velikim broju sunčanih dana, pružanju mogućnosti da se posjetioci nađu u nekoj lijepoj bašti ili terasi, da uživaju u onome što Mostar nudi. Naravno uz direktnu komunikaciju s Fejićevom ulicom, a time i starim dijelom grada", izjavio je.

Zavod nije ulazio u dalja arhitektonska rješenje, već je ovim idejnim projektom dao smjernice uređenja tog dijela grada.

"Ovim bi grad dobio jednu potpuno novu funkcionalnu sredinu u ovom dijelu, jedan svoj novi ponos", kazao je Salem Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje Mostara.