|

Kako ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak

Kako ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak
8
Piše: N. Jamaković
14.1.2013. u 11:30
26
komentara
8

dijeljenja
Kako ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak
Pravo na povrat poreza na dohodak mogu ostvariti porezni obveznici, odnosno građani koji su u protekloj godini uplatili više ili pogrešno uplatili određeni iznos poreza na dohodak. Dosta građana, međutim, i ne zna za ovo svoje pravo te u nastavku možete pročitati kako ga ostvariti.
"Da bi porezni obveznik ostvario pravo na povrat poreza na dohodak, on je dužan da podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 i dokumentaciju kojom će dokazati da ima pravo na povrat. Godišnja prijava poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 podnosi se do 31. marta za prethodnu godinu. Na osnovu godišnje prijave utvrdit će se konačan obračun porezne obaveze", naveli su iz Porezne uprave FBiH.

Kako su pojasnili, ukupni dohodak poreznog obveznika umanjivat će se za:
-lične odbitke
-uplaćene premije za dobrovoljno životno osiguranje
-iznos troškova koji se odnose na zdravstvene usluge i nabavku lijekova
-iznos kamate plaćene za stambeni kredit

Porezna kartica kao osnov

Pravo na lične odbitke porezni obveznik može ostvariti samo na osnovu porezne kartice koju mu je, na njegov zahtjev, izdala Porezna uprava FBiH.

"Obveznik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti pravo na umanjenje porezne osnovice za odgovarajući iznos ličnih odbitaka može ostvariti već u toku poreznog perioda kod utvrđivanja mjesečnih akontacija poreza na dohodak, tj. kod obračunavanja poreza na isplaćenu plaću ili po isteku poreznog perioda na osnovu godišnje porezne prijave, odnosno pri utvrđivanju godišnje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti ili po osnovu imovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obračunat i naplaćen kao konačna porezna obaveza po odbitku, lične odbitke mogu utvrditi na osnovu porezne kartice i uzeti ih u obzir kod utvrđivanja godišnje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period", dodaju naši sagovornici.

Rezidentnim poreznim obveznicima ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje se za osnovni lični odbitak u iznosu od 3.600,00 KM za kalendarsku godinu, odnosno 300,00 KM mjesečno. Rezidentni porezni obveznici imaju pravo i na lični odbitak, u procentu od osnovnog ličnog odbitka, za izdržavane članove uže porodice:

- 0,5 za bračnog druga (150,00 KM mjesečno),
- 0,5 za prvo dijete (150,00 KM mjesečno),
- 0,7 za drugo dijete (210,00 KM mjesečno),
- 0,9 za treće i svako sljedeće dijete (270,00 KM mjesečno),
- 0,3 za drugog člana uže porodice (90,00 KM mjesečno),
- 0,3 za utvrđenu invalidnost poreznog obveznika i svakog člana uže porodice koje porezni obveznik izdržava (90,00 KM mjesečno).

Izdržavani članovi uže porodice su: izdržavana djeca, bračni drug, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog druga, preci i potomci u prvoj liniji, ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa poreznim obveznikom te bivši bračni drug i djeca za koju porezni obveznik plaća alimentaciju.

Iz Federalne porezne uprave napominju kako je porezni obveznik dužan uz Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD - 1051 priložiti sljedeću dokumentaciju:

- za dohodak od nesamostalne djelatnosti fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima Obrazac GIP-1022
- za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - Obrazac SPR-1053, popisnu listu dugotrajne imovine Obrazac PLDI-1043, ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti i dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku.

Za dohodak od samostalnih djelatnosti:

- slobodnih zanimanja (samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportista) koji se oporezuju po odbitku,
- drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu, povremene samostalne djelatnosti kao što su: povremene djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost)

- za dohodak od imovine i imovinskih prava, za dohodak od ulaganja kapitala
- za dohodak od nagradnih igara i igara na sreću i dohodak od nesamostalne djelatnosti prilaže se godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku.

Rezidentnom poreznom obvezniku može se, na osnovu godišnje porezne prijave i vjerodostojne dokumentacije, priznati lični odbitak za:

- uplaćene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje
- iznos troškova koji padaju na teret poreznog obveznika, a odnose se na zdravstvene usluge, nabavku lijekova registriranih u Federaciji na osnovu recepta izdatog od ovlaštene zdravstvene ustanove i nabavku ortopedskih pomagala i protetskih nadomjestaka u Federaciji
- iznos kamate plaćene na stambeni kredit koji je porezni obveznik uzeo radi kupovine ili izgradnje odgovarajućeg stana kojim (prvi put) rješava svoj stambeni problem.

Potrebna dokumentacija koja se predaje uz Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 za priznavanje dijela ličnog odbitka su dokazi o:

- uplaćenim premijama osiguranja – fotokopija naloga o uplati premije
- stvarnim troškovima za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala za vlastite potrebe ili za izdržavane članove uže porodice, pod uslovom da dokumentacija glasi na ime i prezime poreznog obveznika (originalni računi zdravstvenih ustanova, potvrda o participaciji, dokazi o plaćanju troškova te izjava da za tu svrhu nije primljena donacija)
- plaćenim kamatama na stambeni kredit, ako posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju kojom može dokazati da prvi put rješava svoj stambeni problem – fotokopija ugovora o kreditu, dokaz o plaćenim kamatama u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja prijava, dokaze da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu, odnosno dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili ili namjeravaju nabaviti, odnosno izgraditi stambeni objekt kojim prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Šta je čija nadležnost

Iz Porezne uprave FBiH naglašavaju da je u njihovoj nadležnosti donošenje rješenja za povrat više uplaćenog poreza na dohodak, dok su za povrat sredstava po rješenjima o utvrđivanju prava na povrat više uplaćenog poreza na dohodak nadležna kantonalna ministarstva finansija, koja trebaju izdati odgovarajuće naloge za povrat sredstava na konkretne račune poreznih obveznika građana, a na teret kantonalnog budžeta.

Iz Poreske uprave RS-a su još u decembru prošle godine obavijestili porezne obveznike kojima je Uprava izdala poresku karticu-izvod za 2012. godinu - da je mogu koristiti i u ovoj godini, bez obaveze podnošenja novog zahtjeva, izuzev u slučaju promjene podataka o broju izdržavanih članova i visine kamate na stambeni kredit.

"Porezni obveznici kojima je izdata porezna kartica-izvod za 2012. godinu, a kod kojih je došlo do promjena uslova za ostvarivanje ovog prava dužni su bili najkasnije do 31. decembra prošle godine podnijeti zahtjev za izdavanje porezne kartice - Obrazac 1001, popunjen na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2013. godinu (za izgradnju/nabavku jedne i jedine nekretnine), odnosno dokumentacije o promjeni podataka u ostvarivanju obima prava po osnovu izdržavanih članova porodice. Da bi porezni obveznici ostvarili pravo na umanjene porezne osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poreznu karticu-izvod za 2013. godinu, koju je izdala Poreska uprava RS-a, predaju isplatiocu oporezivog dohotka", naveli su iz Poreske uprave RS-a.
Prijavi grešku


Komentari (26)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...