Veliki projekat
94

Živinice se pretvaraju u "zeleni" grad: Gradit će osam solarnih elektrana, EPBiH ulaže 85 miliona KM

A. K.
Živinice (Foto: A. K./Klix.ba)
Živinice (Foto: A. K./Klix.ba)
Izgradnja osam solarnih elektrana najavljena je u Živinicama, a u ovaj projekat će Elektroprivreda BiH uložiti okvirno 85 miliona KM. Riječ je o prvom gradu u BiH u kojem će biti realiziran projekat ovolikih razmjera, a očekivanja su da će elektrane biti u funkciji krajem 2024. godine.

Nakon eksploatacije mineralnih sirovina hiljadu i po hektara zemljišta ostalo je degradirano na području Živinica, a ta površina predstavlja idealnu podlogu za formiranje solarnih elektrana.

Elektroprivreda BiH prepoznala je značaj lokaliteta u Višći i Đurđeviku te bivšeg površinskog kopa Bašigovci na kojima će instalirati osam solarnih elektrana.

"Mi smo trenutno izabrali lokacije na kojima je po važećoj zakonskoj regulativi moguće graditi solarne elektrane. Prostor je u procesu rekultivacije, kako bismo ga priveli krajnjoj namjeni. Ovo je naš doprinos energetskoj tranziciji jer mi imamo obavezu povećati udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te smanjiti proizvodnju iz uglja. Vrlo brzo ćemo ponovo doći u Živinice, Tuzlu i Lukavac kao sredine u kojima egzistiraju rudnici Kreka i Đurđevik, a kako bismo pričali o pravednoj tranziciji", kazao je direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija.

Admir Andelija (Foto: A. K./Klix.ba)
Admir Andelija (Foto: A. K./Klix.ba)

Kada je riječ o solarnim elektranama u Živinicama, do danas su završena idejna rješenja, a sada se prelazi u razvojne projekte. Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

"Zakonska regulativa u TK je prilično liberalna jer oni nemaju koncesiju na solarne elektrane, kao ni potrebe za ishođenje okolinskih i vodnih dozvola. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, zemljište na kojem će se gradiit nalazi se u vlasništvi rudnika Đurđevik, a Elektroprivreda BiH će sa njima sklopiti ugovor o najmu. Shodno tome, svi preduslovi su ispunjeni za brzu gradnju", dodao je Andelija.

Evropska banka za obnovu i razvoj kreditno će podržati realizaciju ovog projekta, čija je vrijednost procijenjena na okvirno 85 miliona KM.

"Ukupna snaga solarnih elektrana je okvirno 60 MWh, a sva proizvedena električna energija će biti potrošena u Živinicama. Fotonaponske stanice će biti priključene na distributivnu mrežu grada. Shodno tome, najprostije rečeno, proizvedena električna energija se neće 'vozati' po dalekovodima ili centrima", pojasnio je pomoćnik direktora za razvoj u Elektroprivredi BiH Mustafa Musić.

Mustafa Musić (Foto: A. K./Klix.ba)
Mustafa Musić (Foto: A. K./Klix.ba)

Nakon izgradnje solarnih elektrana u Živinicama je predviđena i prekvalifikacija rudara koji će raditi na operativnim poslovima.

"Pivreda Živinica koja je u velikom usponu će imati zelenu energiju za svoje proizvode, što je veoma važno za dio privrede koji je izvozno orijentiran. Oni na te svoje proizvode neće morati plaćati posebne takse i podizati cijene proizvoda, čineći ih tako manje konkurentnim na tržištu", naglašava Musić.

Gradonačelnik Živinica Began Muhić ističe da se ovom saradnjom najavljuje jedna nova epoha energetske tranzicije grada.

"Velika nam je čast da smo prvi grad u BiH koji je potpisnik memoranduma sa Elektroprivredom BiH. Prema kapacitetu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, mi možemo zadovoljiti 62 posto ukupne potrošnje građana i privrednika na prostoru Živinica. To može poslužiti kao pozitivan primjer i drugim sredinama, a kako bi naša zemlja preuzete obaveze iz Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije pravovremeno ispunila", naveo je Muhić.

Began Muhić (Foto: A. K./Klix.ba)
Began Muhić (Foto: A. K./Klix.ba)

Energetska tranzicija predstavlja obavezu BiH, ali i izuzetno dug proces na njenom evropskom putu. Živinička administracija odlučna je i energična u pristupanju realizaciji brojnih projekata kako bi u potpunosti postali takozvani "zeleni" grad.