Javna infrastruktura
78

Gradski autoput u Sarajevu: Koja će biti njegova trasa i šta se radi na ovom projektu

B. R.
Idejni prijedlog za gradski autoput u Sarajevu (Foto: Klix.ba)
Idejni prijedlog za gradski autoput u Sarajevu (Foto: Klix.ba)
Gradski autoput je jedan od infrastrukturnih projekata u Sarajevu koji su planirani prije nekoliko decenija, a koji još nisu realizovani. Međutim, za razliku od nekih drugih projekata, realizacija ovog u smislu izgradnje još nije započela.

Nadležni smatraju da će se izgradnjom gradskog autoputa poboljšati saobraćaj, baš kao što to smatraju i za Južnu longitudinalu i Prvu transverzalu čije su pojedine dionice izgrađene dok se neke grade.

Gradski autoput je saobraćajnica koja bi se uz željezničku prugu trebala pružati od Briješća, preko Boljakovog Potoka, Buća Potoka, Pofalića, Velešića, Koševskog Brda, Koševa, Bjelava, Vratnika, do Bentbaše.

Generalni prikaz trase gradskog autoputa u Sarajevu (Ilustracija: A. L./Klix.ba)
Generalni prikaz trase gradskog autoputa u Sarajevu (Ilustracija: A. L./Klix.ba)

Kod Velešića, odnosno Koševskog Brda bi bio priključen na tunel Ciglane. Od Koševa, tj. od Arhitektonskog/Građevinskog fakulteta do Darive bi također bio tunel dužine dva kilometra.

Šta se radi na ovom projektu

Nije da se baš ništa ne radi po ovom projektu. Naime, u preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine su napomenuli da su tri miliona KM namijenjena za izradu studije, projektovanje i reviziju projektne dokumentacije. U odgovoru na upit Klix.ba istakli su da implementiraju dva ugovora koji se odnose na:

  • Izradu idejnog projekta za dionicu Briješće - Boljakov Potok - Pofalići te za dionicu Briješće - Boljakov Potok - Buća Potok. Projektant je završio idejno rješenje te je u završnoj fazi izrada idejnog projekta;

  • Izradu glavnog projekta za petlju Velešići s pripadajućim objektima na dionici Briješće - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša. Završen je i revidiran idejni projekat, a u toku su aktivnosti na pribavljanju dozvola i saglasnosti za idejni projekat. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta.

Pitanje trase

U Cestama FBiH su istakli da je s Vladom FBiH i Željeznicama FBiH usaglašeno da se za ovu saobraćajnicu koristi koridor željezničke pruge kako bi se izbjegla eksproprijacija velikog broja građevina, kako stambenih, tako i onih koji su u javnoj upotrebi. U suprotnom, kako su procijenili, implementacija projekta bi bila značajno skuplja.

Kao problem su naveli neusklađenost predviđene trase i trase u važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. Napomenuli su da trasa prema trenutnim planskim rješenjima vodi preko ulica Drinska i Safeta Zajke.

Ukazali su da su Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo uputili molbu da se u prostorni i urbanistički plan, čiji je nacrt spreman, ucrta trasa koja će biti u koridoru željezničke pruge te da se kao takva predstavi na javnoj raspravi kao alternativa prvobitno planiranoj trasi. Podsjetili su da od stava javnosti i konačnog planskog rješenja zavise dalje aktivnosti na ovom projektu. Obrazložili su i obaveze drugih aktera.

"S obzirom na to da je projektom izgradnje, koju bi prema instrukcijama entitetskog resornog ministarstva trebalo implementirati preduzeće Autoceste FBiH, obuhvaćena i izgradnja nove željezničke pruge u istom koridoru, ovo javno preduzeće će projektnu dokumentaciju predati nadležnim upraviteljima, tako da izgradnju same saobraćajnice i željezničke pruge neće implementirati Ceste FBiH", objasnili su.

Izgradnju nove pruge bi trebale implementirati Željeznice FBiH. Shodno prethodno navedenom i iskustvu u izgradnji drugih saobraćajnica, nezahvalno je prognozirati kada će početi izgradnja gradskog autoputa.