Preispitati koncesije
236

I Republika Srpska traži preispitivanje gradnje malih hidroelektrana, usvojena četiri zaključka

A. Z.
NSRS
NSRS
Republika Srpska traži preispitivanje gradnje malih hidroelektrana, a na današnjoj sjednici Narodne skupštine usvojena su četiri zaključka.

Naime, iz SNSD-a traže da nove inicijative za planiranje malih hidroelektrana trenutno budu obustavljene, te da Vlada RS-a preispita sve dosadašnje koncesije, prenosi BL portal.

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da u narednih šest mjeseci sačine prijedlog mjera kojim će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih predmetnim ugovorom.

  2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u skladu sa strateškim dokumentima iz oblasti djelatnosti i Prostornim planom Republike Srpske, urade analizu hidropotencijala na vodotocima Republike Srpske i u skladu s tim, prateća dokumenta strateškog značaja, bazirana na principima integralnog upravljanja vodama i održivog korišćenja vodnih snaga na prostoru Republike Srpske.

  3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva, da uz učešće Komisije za koncesije, trenutno obustave razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana, sve dok se ne realizuju aktivnosti iz tačke 1. i 2. ovih zaključaka.

  4. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da preispitaju i izmijene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije.

Klub poslanika DEMOS predlaže da Vlada Srpske u roku od 90 dana izvrši analizu i predloži izmjene zakonskih i drugih akata, a u cilju potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na teritoriji Republike Srpske.

Podsjećam, Parlament FBiH je zabranio gradnju malih hidroelektrana.