Nastavak saradnje
265

Hifa-Oil i Ryanair potpisali ugovor o snabdijevanju jet gorivom za 2024. godinu

Hifa-Oil i Ryanair
Hifa-Oil i Ryanair
Kompanija Hifa-Oil nastavlja uspješnu saradnju s aviokompanijama koje operiraju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo te zahvaljujući svojim kapacitetima i konkurentoj ponudi u pogledu pružanja usluge snabdijevanja jet gorivom ostvaruje nove ugovore za narednu godinu.

Novi ugovor sa aviokompanijom Ryanair potpisan je za 2024. godinu te će kompanija Hifa-Oil vršiti snabdjevanje jet gorivom i punu uslugu za ovu aviokompaniju na sarajevskom aerodromu.

Upravo maksimalna spremnost kompanije Hifa-Oil da odgovori visokim zahtjevima svjetskih aviokompanija u pogledu logističkih, skladišnih i svih drugih kapaciteta, ali i u pogledu kadra koji je prošao vrhunsku obuku te nastavlja da usavršava svoja znanja daje kompaniji Hifa-Oil kompetitivnu prednost.

Hifa-Oil i Ryanair
Hifa-Oil i Ryanair

Vodeći se strogim standardima i kriterijima kompanija Hifa-Oil osigurava visok kvalitet usluge kao i kvalitet jet goriva te je snažna podrška sarajevskom aerodromu u ispunjavanju izvrsnih uvjeta za aviokompanije.

Zahvaljujući ovim prednostima i posjedovanju rezervoara koji mogu ispuniti očekivanja svjetskih aviokompanija, Hifa-Oil konkurentna je svojom uslugom i cijenama ne samo u BiH nego i u regiji zbog čega se aviokompanije odlučuju potpisati ugovor o snabdjevanju jet gorivom upravo s ovom kompanijom.

"Opredijeljenost kompanije Hifa-Oil za jačanje kapaciteta sarajevskog aerodroma i omogućavanje dolaska novih aviokompanija kroz naše logističke, kadrovske, skladišne i sve druge mogućnosti potvrđuje se kroz niz ugovora koji su dosad ostvareni sa aviokompanijama, a koje uspješno obnavljamo iz godine u godinu", izjavio je prof.dr. Venan Hadžiselimović, direktor Hifa-Oil Grupacije.

Hifa-Oil i Ryanair
Hifa-Oil i Ryanair

Hifa-Oil posjeduje skladišne kapacitete sa preko 34 miliona litara na terminalima u Zenici, Prijedoru, Vogošći i na aerodromu u Sarajevu što aviokompanijama ulijeva povjerenje i garantuje stabilnost snabdjevanja jet gorivom u našem glavnom gradu.

Pored kompanije Ryanair koja je ponovno potvrdila svoju opredijeljenost za usluge Hifa-Oil-a njihove usluge koristi još 20 drugih svjetskih aviokompanija.

Potvrda visokog nivoa spremnosti, maksimalne opremljenosti i stručnosti kadra kompanije Hifa-Oil je i ugovor o snabdjevanju jet gorivom, kao i ugovor o usluzi točenja goriva i kerozina s EUFOR snagama u BiH koji se također uspješno obnavlja godinama.

Kompanija Hifa-Oil nastavit će svojom reputacijom, zalaganjem i investicijama u smjeru pružanja vrhunske usluge i uvjeta, davati svoj doprinos privlačenju i zadržavanju novih aviokompanija na aerodromu Sarajevo kako bi se ostvarili turistički potencijali naše zemlje, ali i bolja povezanost sa evropskim i svjetskim destinacijama.