Farmaceutska kompanija
27

Galenika: Strateško širenje portfolija i rast međunarodnog poslovanja

Farmaceutska kompanija Galenika
Farmaceutska kompanija Galenika
Farmaceutska kompanija Galenika je tokom 2023. godine zabilježila strateško proširenje portolija proizvoda, povećanje broja međunarodnih certifikata za kvalitet, i dalju internacionalizaciju poslovanja.

Tokom prethodne godine, u Srbiji i tržištima regiona na kojima posluje, Galenika je registrovala 129 proizvoda, dok je 77 pušteno u promet. Kompanija je uvećala broj certifikata za najviši nivo standarda rada i proizvodnje te je sada nosilac 18 domaćih i međunarodnih GMP, ISO i HACCP certifikata.

Pored Srbije, Galenika uspješno posluje na 20 međunarodnih tržišta, dok se u 2024. planira proširenje poslovanja na još četiri tržišta Evrope i MENA regiona.

Kao dio brazilske NC Grupe i uz strateško partnerstvo sa brazilskim farmaceutskim liderom EMS, Galenika je tokom 2023. godine uspješno realizovala transfer tehnologije za šest proizvoda iz novije generacije generičkih lijekova, a u 2024. godini započeta je priprema za realizaciju transfera tehnologije za još šest proizvoda.


Farmaceutska kompanija Galenika Farmaceutska kompanija Galenika
Farmaceutska kompanija Galenika Farmaceutska kompanija Galenika

"Bez obzira na izazove usljed globalnih okolnosti, Galenika je u 2023. godini uspješno obezbijedila proizvodnju i distribuciju svojih proizvoda na svim tržištima na kojima posluje. Kvalitet je osnovni preduslov Galenikine poslovne filozofije i jedan od stubova održive kulture našeg poslovanja i društvene odgovornosti. U 2024. godini Galenika ostaje strateški fokusirana na rast kroz visok kvalitet proizvoda, investicije, digitalnu transformaciju i dalju globalizaciju svog poslovanja", izjavio je Ricardo Vian Marques, generalni direktor Galenike.

Odgovorno poslovanje je na visokom mjestu prioriteta. U odnosu na 2022. godinu, u 2023. godini Galenika je smanjila količinu generisanog otpada za 20% i potrošnju vode za četiri %. U cilju obezbjeđenja maksimalne uštede i minimalnog gubitka vode, u martu 2024. godine planira se završetak renoviranja internog vodovodnog sistema, investicija u koju je uloženo sedamsto hiljada eura. U skladu sa potrebama modernog poslovanja, kompanija je udvostručila ukupan broj sati uloženih u obuke zaposlenih. Kompanijska posvećenost razvoju ženskih liderskih potencijala i prepoznavanju vrijednosti različitosti, ukazuje i činjenica da 64% rukovodilaca u Galenici čine žene, što je za čak 17% više nego u 2022. godini.

Podrška zajednici u domenu dugoročnih projekata podizanja svijesti o prevenciji nije izostala ni tokom 2023. godine, dok inicijative ovog tipa kompanija nastavlja da širi i u zemljama regiona.