Pouzdani partneri
1.6k

Eol Petrol će snabdijevati avione Međunarodnog aerodroma Sarajevo gorivom i mazivom

Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo
Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo
Domaća naftna kompanija Eol Petrol, u saradnji sa Delta Petrolom, svečano je potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo. Eol Petrol je postao dobavljač aviogoriva na najvećem aerodromu u Bosni i Hercegovini.

Potreba za proširenjem partnerstva u aspektu opskrbe aviona gorivom, logičan je slijed opredijeljenosti aerodroma Sarajevo, da u svim segmentima poslovanja slijedi dobre regionalne i europske prakse.

Svi učesnici u realizaciji ovog projekta su domaće kompanije i dio BiH privrede. Kao takve, najbolje razumiju potrebe svojih partnera i nastoje biti siguran dugoročni oslonac i partner u poslovanju, kao i razvoju ekonomije Bosne i Hercegovine.

Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo
Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo

"Eol Petrol, u segmentu veleprodaje u ponudi posluje sa naftom i naftnim derivatima sa svih pariteta u regionu. Naprijed spomenute robe prodajemo sa vlastitih skladišta, u tranzitu ili na benzinskim pumpama društva. Pored avioservisa, u septembru tekuće godine planiramo otvorenje još jedne benzinske pumpe u Sarajevu. Efikasni smo i brzo rješavamo potrebe klijenata, a u korist ovog argumenta govori već preko 1000 zadovoljnih partnera Eol-a. Drago nam je da je Međunarodni aerodrom u Sarajevu prepoznao naše kvalitete i ne sumnjamo da ćemo opravdati natpis sa naših aviocisterni: Jer nam vjeruju", istakli su iz Eol Petrola pa dodali:

"Kao partnera u projektu, a na poslovima manipulacije gorivima, te servisa i održavanja sistema za istakanje kerozina smo izabrali Delta Petrol Kakanj kao kompaniju sa najviše referenci u ovom poslu. U 30 godina postojanja Delta Petrola, izgradili su, održavali ili radili manipulaciju na svim većom projekatima vezanim za kerozin u BiH, a trenutno im je povjerena manipulacija istog u EUFOR-u, te posluju sa osobljem koje je jedino u Bosni i Hercegovini obučeno i certificirano od strane globalnih lidera u avioindustriji. Po najsavremenijim standardima izgradili smo terminal za skladištenje JET-A1, te su obezbijeđene cisterne za prijevoz roba i aviocisterne u skladu sa normama, dok su se kadrovi za manipulaciju obučavali u Europskoj Uniji. Da bi se u svakom trenutku moglo potvrditi da kerozin odgovara propisanom nivou kvaliteta, odnosno da ispunjava sve evropske i svjetske standarde kvaliteta, vršimo kontinuirane laboratorijske, ali i terenske analize goriva pri svakom utakanju i istakanju", kazali su.

Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo
Eol Petrol i Međunarodni aerodrom Sarajevo

Realizacijom ove poslovne saradnje, Međunarodni aerodrom u Sarajevu je dobio dugoročnog pouzdanog partnera u oblasti pružanja usluge opsluživanja aviona gorivom. Također, ovim potezom otvaramo prostor za stvaranje i jačanje zdrave konkurencije na tržištu, uz naš dugoročni plan proširenja mreže destinacija i dolaska novih aviokompanija.

Učesnici u realizaciji projekta se zahvaljuju svim sudionicima na izdavanju potrebnih saglasnosti, posebno Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) na pružanju nesebične podrške.