Ko će ispaštati?
23

Ekonomisti: Vlada FBiH će reformama na dohodak svoje prihode povećati nauštrb radnika

Piše: I. Č.
Admir Čavalić i Anto Domazet (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Admir Čavalić i Anto Domazet (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Vlada FBiH uvodi progoresivno oporezivanje tako što će, ukoliko zakoni budu usvojeni, poslodavci biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak do 700 KM, dok će se 10 posto oporezivati dohodak od 700 KM do 1.500 KM i 20 posto dohodak iznad 1.500 KM. Politički analitičari imaju oprečna mišljenja o progresivnom načinu oporezivanja, ali upozoravaju da će predloženim sistemom država povećati svoje prihode što nije smisao reforme.

Politički analitičar Admir Čavalić upozorava da su brojni primjeri različitih zemalja svijeta pokazali da progresivno oporezivanje ne funkcionira.

"Posmatramo li motivacije ekonomskih subjekata vidjet ćemo da će poslodavci imati dodatnu inicijativu i stimulans da prebacuju svoje zaposlene, naročito one čije plaće će se u datim iznosima nalaziti na marginama, u niže razrede kako bi izbjegli plaćanje (većih) poreza. To nije nešto po čemu će bh. poslodavci biti specifični, to se radi širom svijeta", kazao je Čavalić za Klix.ba.

Poručio je da se ovako krupna odluka, koja će napraviti promjenu u čitavom fiskalnom sistemu, ne može donositi nespremno, preko noći.

"Koja je ključna intencija ovog zakonskog rješenja? Da li da dovede do povećanih budžetskih prihoda? Da li da spašava ljude koji su na minimalcu? Ne znamo tačno koja je intencija Vlade u tom smislu. Zbog toga smatram da je sve veoma nespremno, bez ikakve prethodne javne rasprave. Tek treba da vidimo efekte te odluke", potcrtava Čavalić.

Navodi da je apsolutno protiv progresivnog oporezivanja, prije svega iz ekonomskih razloga.

"Brojni primjeri iz različitih zemalja svijeta su pokazali da progresivno oporezivanje ne funkcionira, osim ako zaista imate specifične kulturološke okolnosti, poput naprimjer zemalja Skandinavije ili Njemačke. U drugim zemljama ovo apsolutno ne funkcionira. Francuska je najbolji primjer navedenog. Šta se dešava? Ljudi iz viših razreda se spuštaju u niže ili čak imate ljude s ekstremno visokim dohocima koji napuštaju zemlju", kazao je Čavalić.

Profesor Anto Dmazet smatra da je progresivno oporezivanje socijalno poželjan vid oporezivanja i da utječe na veću socijalnu koheziju i socijalnu pravdu.

"Po načelu, onaj ko ima više treba da da više za društvene potrebe. Međutim, u prijedlogu koji je dala Vlada Federacije može se dati primjedba da je taj iznos sa koga se kreće u progresivno oporezivanje vrlo nizak - 1.500 KM. I što je najgore on je utvrđen u fiksnom iznosu. Tako da će možda za četiri-pet godina to biti tik nešto iznad prosječnog dohotka u BiH. Time će neka socijalna načela dalje biti narušena, a to je da proglašavate bogatim nekoga ko ima prosječan dohodak. To je primjedba koja bi se mogla dati na taj prijedlog", kazao je profesor Domazet.

Profesor Domazet smatra da je progresivno oporezivanje inače jako socijalno poželjan princip i da bi u BiH trebao da doprinese ispravljanju devijacija u raspodjeli dohotka, odnosno socijalnoj nejednakosti u dohocima.

"Čitav sistem koji je predložen vodi rasterećenju rada, ali nam se ne predstavlja transparentan sistem. Bojim se da će država ovim predloženim reformama doprinosa povećati svoje prihode. To nije smisao reforme. To se dešava što su dodatno uključena dva poreza na dohodak: porez na kamate, na štednju i porez na dividende. Za porez na dividende opravdavam, jer smatram da je to također socijalno poželjan instrument i mislim da će utjecati na socijalno pravedniju raspodjelu dohotka. Jer će oni koji ostvaruju visoke dohotke, koji su dosad bili neoporezovani, biti prinuđen da uđu u sistem plaća koja se oporezuje. A same dividende biće oporezovane sa 10 posto. To će biti jedna socijalno pravedna, a ekonomski vrlo razumna mjera. Međutim, prihodi od ta dva poreza bi trebali da povećaju prihode i zato bi trebalo da se predložena stopa doprinosa smanji na 31,5 posto možda na 30,5 posto, jer bi tako mogli da imamo fiskalno neutralni efekat. Pošto u obrazloženju nema nikakvih informacija na nama je da nagađamo. Mislim da je to jedan od najslabijih strana te reforme koja je dugo pripremana. Više vlada se njome bavilo", kazao je profesor Domazet za Klix.ba.

Politički analitičar Faruk Hadžić napominje da bi, prema predloženom rješenju Vlade FBiH, radnik imao manju obavezu po osnovu poreza na dohodak, ali da bi u osnovicu ušli i drugi prihodi osim plaće, topli obrok, prijevoz, regres, autorski ugovori...

"Kada se to sve sabere i kada se uzme i ta druga osnovica, koja je niža, radnik i poslodavac će plaćati više državi. Ako bi se eventualno nešto uštedjelo na tom malom porezu na dohodak, na doprinosima će se sigurno više plaćati. Ovaj prijedlog, prema onom što je do sada predstavljeno, ima niz manjkavosti", kategoričan je Hadžić.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak FBiH i Prijedlog zakona o doprinosima FBiH.