biznis
31

Duge i komplikovane procedure tjeraju strane investitore iz BiH

Piše: E.S.H.
Strani investitori žele ulagati tamo gdje neće gubiti vrijeme i novac na brojne administrativne procedure. Upravo to je veliki problem Bosne i Hercegovine zbog čega gubi i odvraća potencijalne investitore koji žele ulagati u ovu zemlju.

Direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) Jelica Grujić nam je rekla da su tri osnovna preduslova koja moraju biti ispunjena da bi se privukao strani investitor.

"To su stabilan makroekonomski ambijent sa jasno definisanom investicionom politikom usmjerenom prema stranim investitorima, sigurno, stabilno, predvidivo, nediskriminatorno i podsticajno poslovno okruženje i raspoloživi resursi uz razvijenu infrastrukturu i ljudski potencijal", pojasnila je Grujić.

Dodala je da se generalno, u razgovorima sa postojećim stranim investitorima, kao najznačajnije prepreke izdvajaju duge i komplikovane procedure, neusklađenost pravnih propisa, nedosljednost u primjeni propisa, parafiskalni nameti, politička nestabilnost itd.

"Ali iz stečenih iskustava jasno je da one kompanije koje imaju viziju razvoja i rade u saradnji sa lokalnom zajednicom, nađu načine da savladaju sve poteškoće i uspješno realizuju investicije", rekla je Grujić za Klix.ba

Postoji problem u samom privlačenju investitora i njihovom dolasku jer BiH ima i dalje loš imidž i negativne političke poruke koje se često šalju u svijet, smatra Erol Mujanović, ekonomski analitičar.

Na investicijskim konferencijama širom svijeta, javni i privatni investitori često rado saslušaju podatke o BiH i razmotre određene ponuđene prilike i projekte, ali generalno puno veći i ozbiljniji interes pokazuju za puno atraktivnije i uređenije lokacije za investiranje.

"Da je BiH puno veće tržište po broju stanovnika brojne strane kompanije bi donekle i zažmirile na administrativnu rascjepkanost i prevelik i prespor birokratski aparat koji koči poslovanje, ali ovako, previše je prepreka", smatra Mujanović i dodaje da, ako se gledaju izvještaji Svjetske banke o poslovnom okruženju, ili izvještaji Vijeća stranih investitora u BiH, primijeti se da se većina preporuka i problema sa kojima se investitori susreću tiče građevinskih dozvola i procesa registracije kompanija, porezne registracije te radne dozvole i Zakona o radu, puna lista izazova je naravno znatno veća.

Naravno, ne treba zaboraviti ni da BiH ima i nekoliko odličnih lokacija koje spadaju u najbolje evropske prakse i gdje je nezaposlenost gotovo pa iščezla (Goražde, Zavidovići, Tešanj, Žepče itd.) i gdje strani investitori svake godine otvaraju po jednu ili više fabrika. Takvih svijetlih primjera možemo i moramo imati puno više.