ženka jedne krupne šumske životinjeautomo- bilska staza u italijiprezime glumice na slicigrčko božanstvo rataloše, bezvri- jedne, hrđavenjemačka"Air Operated Valve"štampana reproduk- cija fotogra- fijerazroko
ime glumice na slici
a.z
naglo izbacivanje zraka iz pluća
vladari u emiratima
turski košarkaš mehmet
izbacivati ikru
praviti doček kome
rod lisnatih mahovina, busenjača
stanje naglog uzbuđenja
krpa za otiranje
bijes, srdžba
slikar ivan lacković
kupus (puč.)
elektron
snalažljiv
dječija zabava
prenosni nosilac računar- skih podataka
rijeka u italiji
"Class Size Reduction"
pjevač vukojević
žitelji evropske ostrvske zemlje
celje
astat
čovjek crne rase
starija glumica kisić
obim
teniser agasi
vladar u teokraciji

Križaljka br. 472