Današnja sjednica
78

Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa

M. G.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas o Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici. Predlagač je bilo Ministarstvo pravde BiH.

Radi se o veoma važnom zakonu koji je jedan od 14 ključnih prioriteta koje Evropska unija zahtijeva kako bi BiH otvorila pregovore s EU. Zakon će sada biti upućen u dalju proceduru u Parlament BiH.

Podsjećamo, jučer je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, da će se vijeće izjasniti o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo BiH, koji intenzivno radi u konsultacijama s predlagačem ovog zakona - Ministarstvom pravde BiH.

Sukob interesa, prema odredbama zakona označava okolnosti u kojima nosilac javne funkcije ima privatni interes koji utječe ili može utjecati na nepristrano i objektivno obavljanje javnih dužnosti.

Nosilac javne funkcije trebao bi Komisiji za sprečavanje sukoba interesa u roku od 30 dana od stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini.

Izvještaj bi sadržavao podatke o pokretnim stvarima u vrijednosti preko 2.000 KM, nekretninama, umjetninama, kolekcionarskim predmetima, depozitima u bankama, kao i gotovini u iznosu od preko 5.000 KM itd.

Zakonom bi bio uspostavljen i Jedinstven registar imovine nosilaca funkcija, a njegovim odredbama bilo bi moguće obavljati samo jednu javnu funkciju.

Nespojivost obavljanja funkcije odnosi se i na bliske srodnike nositelja javne funkcije ako oni u ime privatnog preduzeća koriste javna sredstva za finansiranje ili sufinansiranje u iznosu većem od 10.000 KM.

"Za vrijeme vršenja javne funkcije, nosilac javne funkcije ne može vršiti funkciju predsjednika, direktora ili člana organa upravljanja i nadzornog organa u nevladinoj, neprofitnoj organizaciji osnovanoj u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, a koja se sufinansira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u iznosu većem od 10.000 KM godišnje", tekst je novog prijedloga zakona.

Osobe koje obnašaju javne funkcije također ne mogu koristiti službeno osoblje, javnu imovinu i finansijska sredstva za promociju političkih stranaka.

Kao nosilac javne funkcije svaki poklon u vrijednosti do 200 KM možete zadržati, ali ukoliko vrijednost poklona prelazi 100 KM poklon ipak morate prijaviti, a nije moguće primiti ni novac kao dar ili neki drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

Komisija koja će odlučivati o sukobu interesa prema dostupnom nacrtu zakona, imat će pet članova koji se biraju na mandat od šest godina.