Nova praksa
50

Zahvaljujući izmjenama pravila iz škola u Francuskoj će biti premještani nasilnici, a ne žrtve

F. H.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Francuska vlada usvojila je nove mjere kako bi zaštitila školsku djecu koja su žrtve zlostavljanja. Nova uredba dopušta premještaj učenika zlostavljača u drugu školu. Ranije je žrtva bila ta koja je morala promijeniti školu. Cyberstalker iz škole koja nije žrtvina sada također može biti kažnjen.

Nova uredba koju je ove sedmice izdao ministar obrazovanja Gabriel Attal znači da bi nasilnici mogli biti premješteni u novu školu, gdje je prije bilo vjerovatnije da će žrtva biti premještena. Nova pravila također predviđaju mogućnost kažnjavanja internet zlostavljača iz škola koje nisu žrtvine.

Ova nova mjera "šalje snažan signal nacionalnom obrazovnom sistemu i roditeljima", kaže Wilfrid Issanga, direktor udruge ALCHM koja se bori protiv vršnjačkog nasilja i zlostavljanja djece.

Školsko zlostavljanje postalo je nacionalni prioritet nakon samoubistva 13-godišnje Lindsay, učenice u Pas-de-Calaisu, u sjevernoj Francuskoj, u maju. Odgovor na zlostavljanje u školi mora biti "neumoljiv", rekao je ministar Attal, koji je ovu mjeru već spominjao u nekoliko navrata.

Udruženja koje se bore protiv školskog nasilja već godinama čekaju oštrije mjere. Ranije se, tvrde oni, prisiljavanje maltretiranog djeteta da promijeni školu moglo osjećati kao dvostruka kazna: ne samo za dijete nego i za njegove roditelje.

U nekim ruralnim područjima to bi moglo stvoriti neodržive situacije u kojima bi žrtva završila u školi mnogo dalje od kuće, objašnjava Wilfrid Issanga.

"Ako je trula paradajz u sanduku zdravih, uklonite one loše, ne uklonite one dobre. Moramo poslati snažan signal roditeljima [nasilnika], na roditeljima je da se nose s problemom jer škola ne može zauzeti mjesto roditelja", kazao je Issanga.

U martu2022. zlostavljanje u školi postalo je kazneno djelo za koje je predviđena kazna do 10 godina zatvora i novčana kazna do 150.000 eura u slučaju samoubistva ili pokušaja samoubistva žrtve zlostavljanja.

Prema nedavnom istraživanju francuskog Ministarstva obrazovanja, 6,7 posto učenika srednjih škola u Francuskoj izjavilo je da je u proljeće 2022. bilo izloženo 5 ili više incidenata ponovljenog nasilja.

Šutnja često ostaje glavna prepreka bilo kakvom rješenju u mnogim slučajevima uznemiravanja.

Zlostavljanje u školi je globalna pošast: prema web stranici Atlasocio, gotovo 130 miliona učenika u dobi između 13 i 15 godina širom svijeta (tj. više od jednog od tri) žrtve su zlostavljanja u školi.