Zanimljivi rezultati
27

IRI je ispitivao posebno Bošnjake, Srbe i Hrvate. Koliko ko želi NATO i EU, a koliko ne

F. H.
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) o odnosu prema NATO-u i međunarodnim vezama, pokazalo je da polovina svih stanovnika BiH želi članstvo u NATO, ali i velike razlike između etničkih grupa.

Ukupno u Bosni i Hercegovini 39 posto stanovnika smatra da bi vanjskopolitički kurs države trebao biti samo proEU i prozapadni, 12 posto da treba biti prozapadni kurs, ali sa odnosima sa Rusijom, 12 posto da bi se trebalo jednako biti i prozapadno i proruski. Deset posto misli da treba voditi prorusku politiku, zadržati veze sa EU i osam posto da treba voditi samo prorusku politiku.

Pogled iz BiH ka vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)
Pogled iz BiH ka vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)

Tačno 50 posto građana BiH prema anketi želi da BiH pristupi NATO savezu, 13 posto želi blisku saradnju, ali ne i članstvo, osam posto je za komunikaciju ali protiv saradnje, 24 posto ne želi bilo kakve veze sa NATO savezom.

Većina stanovnika BiH ima pozitivan pogled prema ulozi NATO-a u svijetu. 30 posto smatra da je uloga većinom pozitivna, 27 uglavnom pozitivna dok 13 posto smatra da Nato ima većinom negativnu, a 25 uglavnom negativnu ulogu u svijetu.

Zanimljivo je da je u sklopu istraživanja ispitano i mišljenje pripadnika konstitutivnih naroda prema vanjskoj politici i članstvu u NATO te pokazalo da najpozitivniji pogled prema prozapadnoj politici i NATO-u imaju Bošnjaci.

Čak 76 posto Bošnjaka smatra da Bosna i Hercegovina treba postati članica NATO-a, a 59 posto da treba voditi samo proEU i prozapadnu vanjsku politiku, 12 posto Bošnjaka misli da treba imati prozapadnu politiku ali sa odnosima sa Rusijom. Također, 12 posto Bošnjaka je za blisku saradnja, ali bez članstva u NATO.

Bošnjaci o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)
Bošnjaci o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)

Također, 45 posto Bošnjaka ulogu NATO-a u svijetu vidi kao uglavnom pozitivnu, 42 posto donekle pozitivnu, a tek tri posto Bošnjaka ulogu NATO-a vidi kao uglavnom negativnu.

Što se tiče Hrvata, 61 posto ispitanih je smatralo da BiH treba postati članica NATO-a, a 50 posto da treba voditi samo proEU i prozapadnu politiku. 12 posto je za prozapadnu politiku, ali i za veze sa Rusijom.

Bosanski Hrvati o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)
Bosanski Hrvati o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)

Prema istraživanju 42 posto Hrvata ulogu NATO-a u svijetu vidi kao uglavnom pozitivnu, 23 posto donekle pozitivnu, a 15 posto uglavnom negativnu.

Prema rezultatima istraživanja, 61 posto Srba ne želi da BiH ima bilo kakve veze sa NATO-om ,a tri posto podržava članstvo BiH u NATO-u, 13 posto Srba podržava blisku saradnju, ali bez članstva.

Bosanski Srbi o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)
Bosanski Srbi o NATO i vanjskoj politici (Screenshot: Iri.org)

Što se tiče vanjskopolitičkog kursa, dva posto misli da treba biti samo proEU i prozapadni, a 25 posto ispitanih Srba je smatralo da treba biti samo proruski vanjskopolitički kurs. Ipak 22 posto smatra da treba imati jednake odnose i sa Zapadom i sa Rusijom.

Većina Srba smatra da NATO ima negativnu ulogu u svijetu i to 67 posto, donekle negativnu ulogu NATO-a vidi 21 posto, a uglavnom pozitivnu tek 2 posto.

Istraživanje je provedeno od drugog februara do petog marta 2024. godine, a istraživanje je bilo prilagođeno regijama, mjestu stanovanja, godinama, spolu i nacionalnoj pripadnosti prema rezultatima popisa iz 2013. godine. Uzorak je bio 1.225, a stopa odgovora 40 posto.