Reakcija nakon sporazuma
0

Agencija za nadzor osiguranja FBiH: Nismo nadležni na postupak registracije motornih vozila

L. S.
Direktor Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, Ivan Luburić i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH), Almir Badnjević su u prostorijama Agencije za nadzor u Sarajevu potpisali važan sporazum o elektronskoj razmjeni podataka iz evidencije o registrovanim vozilima i dokumentima za registraciju putem web servisa IDDEEA BiH.
"Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je samostalna i nezavisna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hecegovine koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju radi zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja. Polica obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je samo jedan od obaveznih preduslova u postupku registracije motornih vozila koji je regulisan posebnim pravilnikom donesenim od nadležnog ministarstva na niovu Bosne i Hercegovine. Cijeneći naprijed navedeno Agencija za nadzor nije nadležna niti može uticati na postupak registracije motornih vozila", navedeno je iz NADOS-a.

Građani će također imati konkretne benefite od ovog sporazuma. Stalni pristup podacima o registrovanim vozilima omogućava brže i efikasnije procese, posebno u vezi sa registracijom vozila. Osim toga, uspostava elektronskog potpisa za građane predstavlja inovativan pristup, unapređujući digitalizaciju usluga i čineći ih dostupnijim i jednostavnijim za korištenje.