Skoplje
11

Sastali se predstavnici država nasljednica SFRJ: Sedam je aneksa, a podjela imovine najveći izazov

M. G.
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović danas je u Skoplju prisustvovao sastanku Stalne komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ kao šef Pregovaračkog tima za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Kako je rekao Hasanović, na sastanku su diskutovali o provođenju svih aneksa, kao i izazovma koje imaju. Radi se o sedam aneksa:

  • Aneks A: Pokretna i nepokretna imovina;
  • Aneks B: Diplomarna i Konzularna predstavništva;
  • Aneks C: Finansijska potraživanja i dugovanja bivše SFRJ;
  • Aneks D: Arhivska građa bivše SFRJ;
  • Aneks E: Penzije;
  • Aneks F: Ostala prava, interesi i obaveze;
  • Ankes G: Privatna svojina i stečena prava.

Kako je rekao Hasanović, svi sagovornici na današnjem sastanku su izrazili spremnost za saradnju, ali je bilo i određenih izazova u procesu dogovora.

"Aneksom A je precizirana raspodjela nepokretne imovine bivše SFRJ ili njenih organa i institucija. Primijenjen je princip da nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji države nasljednice pripada toj državi. Aneksom A regulisana je i raspodjela pokretne imovine biše SFRJ, a tu je posebno interesantna pokretna vojna imovina bivše SFRJ. Ovim je regulisano da će se o ovom pitanju voditi razgovori bez odlaganja. Do sada se nije osnovala zajednička radna komisija za Aneks A, jer se nije postigla saglasnost s predstavnicima svih država nasljednica čak ni nakon 20 godina od potpisivanja Sporazuma", kaže Hasanović.

Aneksom B, dodaje on, uređena je raspodjela diplomatsko konzularne imovine bivše SFRJ.

"Po pitanju Aneksa B imamo napredak u pregovorima, ali još uvijek imamo mnogo i izazova. Kod Aneksa C ključna su dugovanja prema Libiji i Češkoj, te podjela sredstava Jugobanke. Bosna i Hercegovina ima jasan stav gdje je ključno da imamo dostupnu svu dokumentaciju i da budemo transparentni u utvrđivanju dugovanja. Svi smo se danas složili da je za Aneks D potrebna digitalizacija arhivske građe, kako bi se ubrzao proces razmjene dokumentacija svih država nasljednica bivše SFRJ", dodaje Hasanović.

Kod Aneksa E, kako je istakao, postignut je dogovor već ranije kada su u pitanju penzije.

"Sva prava i koristi iz Aneksa F koji su pripadali bivšoj SFRJ i koja nisu inače obuhvaćena Sporazumom (uključujući patente, zaštitne znakove, autorska prava, honorare, žalbe i dugovanja bivšoj SFRJ) podijelit će se između država nasljednica vodeći računa o omjeru za podjelu potraživanja u Aneksu C Sporazuma. Privatna svojina i stečena prava koje podrazumijeva Aneks G odnosi se na sve države nasljednice bivše SFRJ, a BiH ima najviše otvorenih pitanja s Hrvatskom. Bosna i Hercegovina štiti interese svakog pojedinca koji je imao vlasništvo nad bilo kojom vrstom imovine do 31. decembra 1991. godine. Očekujemo da će sve države nasljednice bivše SFRJ omogućiti pristup imovini i doprinijeti bržem potpisivanju Sporazuma", naglašava Hasanović.

Zaključio je da će nastavak dijaloga i dalje biti ključan kako bi se postigo prihvatljiv dogovor za sve države nasljednice bivše SFRJ.

"Kao predstavnik Bosne i Hercegovine glasno i jasno sam zauzeo stav po pitanju svakog Aneksa, kako bi zaštitio interese države Bosne i Hercegovine i svih njenih građanki i građana. Dogovoreno je da će naredni sastanak Stalne komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ biti održan u Ljubljani početkom naredne godine", zaključuje Hasanović.