Uvećanje sredstava
0

Općina Stari Grad izdvaja milion KM više za učenike, studente, djecu s hroničnim oboljenjima i ugrožene

N. V.
Ibrahim Hadžibajrić
Ibrahim Hadžibajrić
Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić najavio uvećanje izdvajanja za učenike i studente, djecu s hroničnim oboljenjima i socijalno ugrožene za oko million maraka.

Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a jedini način da mlade ljude zadržimo u našoj zemlji jeste da im omogućimo obrazovanje i egzistenciju. Da bi im proces obrazovanja olakšao, posebno imajući u vidu porast životnih troškova općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić odlučio je u planu budžeta za 2023. godinu planirati znatno viša sredstva za stipendije koje će im biti dostupne već od ove školske godine. Za studente iz Starog Grada će u školskoj 2022/23.godini mjesečna stipendija iznositi 200 KM, a za učenike srednjih škola 150 KM. Imajući u vidu sve manji broj učenika starih zanata, ali i deficitarnih zanimanja za koje postoji sve veća potražnja, načelnik Hadžibajrić odlučio je da se i ove stipendije za učenike povećaju na iznos od 200 KM u nadi da će se učenici dodatno stimulisati za ove vrste poslova.

U Starom Gradu se u prosjeku godišnje stipendira oko 370 učenika i studenata iz kategorije nadarenih, iz boračkih porodica i učenika deficitarnih zanimanja, a za te svrhe se do sada izdvajalo cca 300.000 KM. planiranim uvećanjima u budžetu će se obezbijediti 595.000 KM što predstavlja uvećanje za 99 posto.

Uvodi se mjesečna naknada za djecu sa hroničnim oboljenjima

S ciljem pomoći najugroženijim kategorijama, općinski načelnik prepoznao je potrebu da se ubuduće posebna pažnja posveti djeci sa hroničnim oboljenjima kao što su karcinom, šećerne bolesti, leukemija, celijakija, epilepsija i drugo. Porodice sa djecom sa hroničnim oboljenjima imaju velike godišnje izdatke, te će se u Općini Stari Grad od sljedeće godine uvesti praksa da ove porodice primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 150 KM čime će im se barem malo olakšati i pomoći da se lakše nose sa životnim nedaćama. U budžetu za 2023. godinu će se za ove namjene planirati iznos od 180.000 KM na osnovu podataka o broju bolesne djece, a sredstva će se uvećavati ili umanjivati u skladu sa potrebama i zahtjevima koje roditelji budu podnosili.

Građani će dobijati veće iznose za pomoć u liječenju

U našoj zemlji, nažalost, ne postoji sistemsko rješenje za osobe u stanju potrebe koje bi im omogućilo egzistenciju kroz vlastiti rad i zapošljavanje, jednako kao što ne postoji ni uređen sistem zdravstvene zaštite koji bi građanima omogućio da im je svaka vrsta liječenja, lijekova i pomagala, besplatna. Imajući to u vidu, Općina Stari Grad Sarajevo maksimalno je opredijeljena da pomaže građanima jer pomoć nadležnih institucija, uglavnom izostaje. Od sljedeće budžetske godine građani Starog Grada će za liječenje u BiH moći dobiti jednokratnu pomoć Općine u iznosu od 1.200 KM, a za liječenje van granica BiH 1.600 KM.

Do sada se na godišnjem nivou za liječenje oboljelih lica kao i za jednokratne pomoći socijalno ugroženim izdvajalo 220.000 KM, a od sljedeće godine izdvajat će se 670.000 KM što predstavlja uvećanje od 205 posto. Nažalost, zahtjeva je iz dana u dan sve više. Samo u prvih osam mjeseci ove godine 310 građana podnijelo je zahtjeve Općini Stari Grad za jednokratne finansijske pomoći.

Od sljedeće godine jednokratna finansijska pomoć licima u stanju potrebe iznosit će 800 KM u toku jedne kalendarske godine, zahtjevi će se podnosti na početku godine i sredstva će se isplaćivati odmah po obradi zahtjeva i utvrđivanju opravdanosti.

Do sada se u budžetu Općine Stari Grad za navedne svrhe izdvajalo 548.800 KM, a od 2023. godine izdvajat će se 1.445.450 KM, što predstavlja ukupno uvećanje od 163 posto. Na ovaj način, transparentnim trošenjem budžetskih sredstava u infrastrukturne projekte i pomoć građanima kroz socijalna davanja, najefikasnije i najvidljivije se postiže da se novac građana iz budžeta Općine Stari Grad ponovo vraća građanima.