Značajan iznos
34

Njemačka donirala Ministarstvu odbrane BiH 1,2 miliona eura, potrošit će ih na obnovu kasarni

M. G.
Njemački ataše za odbranu, potpukovnik Franz-Josef Nolte i generalni sekretar Ministarstva odbrane BiH, gospodin Muhamed Smajić, potpisali su još jedan ugovor od 1,21 miliona eura.

Njemačko Ministarstvo odbrane ovu sumu obezbjeđuje za renoviranje kasarni u Banjoj Luci, Doboju, Kiseljaku i Sarajevu.

Ovim iznosom povećavaju se donacije Njemačke za Oružane snage BiH u ovoj godini već na 6,68 miliona eura (oko 13,3 miliona KM).

Najveći dio ovog iznosa biće upotrebljen za obnovu kasarni i infrastrukture Oružanih snaga BiH kao državne institucije i na taj način će se dugoročno poboljšati uslovi života i rada vojnikinja i vojnik