vijesti
123

Korupcija u zapošljavanju: Ukinuti diskreciono pravo odabira kandidata

Piše: E. G.
Korupcija je na trećem mjestu najvećih prepreka investitorima u regionu i ona "ubija" investicije u svakom pogledu, a naročito je izražena u BiH. Naša zemlja je najkorumpiranija u regiji i među najkorumpiranijima u svijetu. Sve to dakako utječe na otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, korupcije i mita ima i pri zapošljvavanju naročito u državnoj službi.

Istraživanja pokazuju da skoro tri četvrtine poslovnih ljudi u BiH vide korupciju kao značajnu prepreku i zbog toga ne žele značajnije investirati.

Korupcija usporava rast i razvoj i dovodi do neefikasnog provođenja javnih politika, rasipanja javne potrošnje i iskrivljavanja pomoći, a što opet dovodi do značajnog gubitka poreskih prihoda. Uopćeno, to dovodi do neefikasne raspodjele talenata i resursa koji su dostupni ekonomiji.

U BiH su proteklih godina ostvareni pomaci u smislu usvajanja zakona koji reguliraju ovu oblast, bilo je i hapšenja nekih visokopozicioniranih funkcionera kojima se sudi. No, to još uvijek nije dovoljno.

Istraživanja pokazuju da je korupcija sveprisutna

U jednoj od anketa koje su rađene prije dvije-tri godine, gotovo pedeset posto ispitanika je kazalo da je spremno dati mito za radno mjesto. Toliko njih je kazalo i da su bili u prilici da im potencijalni poslodavac traži mito.

Prema ranijim istraživanjima Posao.ba, ispitanici smatraju da su mito i korupcija najprisutniji u državnoj službi i upravi, zdravstvu i obrazovanju.

Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account za Klix.ba kaže kako su građani i njima prijavljivali slučajeve mita, korupcije i nepotizma u zapošljavanju.

"Imali smo prijava i pokrenuli smo nekoliko inicijativa za regulisanje i sankcionisanje tih uočenih nepravilnosti. Unutar Account je formirana mreža nevladinih organizacija koje će na prostoru BiH pratiti sistem zapošljavanja u javnim institucijama i prijavljivat će sve uočene nepravilnosti. U početku će to prijavljivati onima koji krše pravila i zakone, a ako to ne poluči rezultat, onda ćemo prekršioce prijavljivati nadležnim institucijama", kaže Karić.

On kaže da su građani prijavljivali razne stvari kada su u pitanju njihova radna mjesta, odnosno institucije gdje su konkurisali, počevši od diskriminacije do klasične korupcije.

"Zakonska rješenja postoje, ali ona nisu adekvatna. Također, zanate da postoji diskreciono pravo svakog direktora u javnim preduzećima ili rukovodioca u državnim institucijama da sam odabere koga će zaposliti, bez obzira na kojoj je poziciji taj kandidat na rang listi. Mi smatramo da je ta odredba u Zakonu sporna i na osnovu nje se dešavaju mnoge neregularnosti", kaže Karić.

Osim toga, učestala je praksa da se u državnim institucijama i javnim kompanijama zapošljavaju radnici na određeno vrijeme, a potom se za njih raspisuje konkurs i na kraju dobio posao na neodređeno.

"Potrebno je uraditi sve da se uskrati mogućnost da se ovo sve dešava. Korupcija je jedan od glavnih problema zbog kojeg mi nemamo investicije. U ambijentu gdje je sve podložno korupciji, pa tako i odabir radnika, niko ne želi investirati i poslovati. Svaka investicija u tom slučaju je previsok rizik", dodaje Karić.

Ovakva situacija naročito pogađa mlade ljude koji zbog ekonomske krize dolaze teško do posla. Ukoliko su kvalitetni, a posao ne mogu dobiti zbog nekog drugog ko je na neregularan način dobio posao, a nije kvalitetan, utoliko je problem veći.

BiH treba vladavinu prava

Što se nezaposlenosti mladih tiče, u skorom periodu treba donijeti, ozbiljne, provodive politike zapošljavanja, koje odgovaraju stvarnim potrebama mladih, privrede, države... Te politike treba dosljedno provoditi na terenu, kaže Tarik Kapetanović iz Instituta za razvoj mladih Kult.

"Neke od tih novih mjera bi podrazumijevale redoslijed i strateški pristup rješavanju nezaposlenosti. Treba insistirati na eliminaciji obavljanja pripravničkog staža u javnoj upravi kao temelja postojećih aktivnosti na zapošljavanju mladih, jer su se te mjere pokazale skupim, neučinkovitim i podložnim zloupotrebama, te usmjeravanju svih mjera zapošljavanja ka privrednom sektoru. Kada je o korupciji riječ, treba suzbiti korupciju pri zapošljavanju u javnom sektoru kroz ukidanje diskrecionog prava rukovodilaca da utječu na prijem zaposlenika u državnu službu, dok u oblasti obrazovanja moramo potencirati na uvođenju sistema anonimne prijave koruptivnih radnji te transparentnih pravilnika o sankcioniranju glavnih aktera i njihovoj promociji", ocjenjuje Kapetanović.

On dodaje da problem mita i korupcije u zapošljavanju treba sistemski rješavati.

"Za sveobuhvatnu borbu protiv korupcije treba zagovarati kontinuirano poštivanje preporuka revizije javnog sektora, jer državna revizije je službena evidencija o zloupotrebama javnih sredstava. Korupcija u BiH nije nerješiv problem. Ona se itekako može u značajnoj mjeri suzbiti", kaže Kapetanović.

BiH treba snažnije poštivanje vladavine prava i značajnu reformu javne uprave s ciljem što veće transparentnosti u radu i zapošljavanju.