Uvezivanje i saradnja
85

Formirana Globalna mreža bh. dijaspore pri kabinetu Denisa Bećirovića

D. Be.
Pri kabinetu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića formirana je Globalna mreža bh. dijaspore.

Uspostava ove mreže je rezultat višemjesečnog rada s pojedincima, grupama i organizacijama u iseljeništvu, s ciljem da se sagleda problematika s kojom se susreću naši građani, te pronađu mogućnosti zajedničkog djelovanja na poboljšanju općeg statusa bh. dijaspore.

Bećirović je prilikom zvaničnog pokretanja ove mreže, razgovarao s građanima u iseljeništvu i poručio da Bosna i Hercegovina treba svakoga svoga čovjeka. Naglasio je da putem Globalne mreže bh. dijaspore želi uspostaviti čvrstu vezu s onima koji žive izvan Bosne i Hercegovine.

Globalna mreža bh. dijaspore pri Kabinetu Bećirovića koncipirana je kao savjetodavno tijelo, a okuplja građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine iz svih dijelova svijeta. Trenutno broji oko 150 aktivista.

Dodao je da umrežavanje dijaspore ima važnu ulogu s obzirom na njen potencijal, koji je od neprocjenjivog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom razgovora, ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine pozdravili su formiranje Globalne mreže bh. dijaspore pri kabinetu Bećirovića i poručili da se kontinuiranim umrežavanjem nastoje što snažnije povezati s domovinom i doprinijeti pozitivnom razvoju države Bosne i Hercegovine. Naveli su da su organizirani u različitim udruženjima i organizacijama širom svijeta, a mnogi od njih involvirani u političke i ekonomske sfere, te da nastoje pomoći u ostvarivanju interesa Bosne i Hercegovine.