Sjećanje na žrtve

Godišnjica u Pionirskoj: Žive lomače u Višegradu su najsuroviji zločini počinjeni ikad u Evropi

1 dan
31 78