Kao i prethodnih dana
45

Zrak u Kantonu Sarajevo promjenjivog kvaliteta, najlošije stanje u Ilijašu

A. Ku.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Danas, kao i prethodnih dana, zrak u Kantonu Sarajevo je promljenjivog kvaliteta. Iz Centra za upravljanje kvalitetom zraka resornog kantonalnog ministarstva kažu da je stanje najlošije na području općine Ilijaš.

Uzorci takvog stanja u Ilijašu su, navode, geografska specifičnost ilijaške kotline, kao i industrija koja je zastupljena u ovoj općini, ali i emisije iz kućnih ložišta i ostali lokalni izvori.

"Također, lošiji kvalitet zraka je na mjernom mjestu Otoka gdje se povremeno bilježi, osim lebdećih čestica, prekoračenje azotnog dioksida usljed povećane gustine saobraćaja", ističu iz Centra.

Najavljuju i da se očekuje da će, nakon višednevnog prekida, do kraja dana proraditi analizator za mjerenje PM10 u Hadžićima, tako da građani pored ostalih polutanata mogu pratiti i vrijednosti ove zagađujuće materije.

Imajući u vidu ovakvu ocjenu kvaliteta zraka, iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju ugroženim grupacijama stanovništva da umanje kretanje na otvorenom u ranim jutarnjim i noćnim satima, kao i da primjenjuju mjere lične zaštite.