Politehnički fakultet
0

Zenica dobila prve diplomante softverskog inženjerstva

E. M.
Dva fakulteta pod jednim krovom
Dva fakulteta pod jednim krovom
Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici danas i sutra će dobiti prve diplomante Odsjeka softverskog inženjerstva koji u gradu čelika otvara nove puteve za razvoj i zapošljavanje.

Odsjek softverskog inženjerstva u Zenici je pokrenut u aprilu 2018. godine kao trogodišnji studij, a prvi diplomanti ovog odsjeka su Amar Ćatović i Ahmed Durmić koji će ove sedmice odbraniti svoje završne radove, a do jeseni Zenica će imati još desetak softver-inženjera pred kojima je zadatak promjene ekonomske slike grada. Softversko inženjerstvo predstavlja jednu od najperspektivnijih privrednih grana, kako u svijetu, tako i u BiH, a plan je da kroz ovaj odsjek Zenica dobije mlade koji će iskoristiti šansu za digitalizaciju ekonomije grada čelika, kantona i države te preći sa prljave bazne industrije u napredne tehnologije.

"Zahvaljujući entuzijazmu i upornosti osoblja Politehničkog fakulteta, uspješnoj saradnji s privredom i drugim univerzitetima u BiH i inostranstvu, a najviše zahvaljujući vrijednim studentima, ovaj studijski program opravdao je ukazano povjerenje i izrastao u jedan od najatraktivnijih studijskih programa na Univerzitetu u Zenici. Organizacija javnih predavanja, hackathona, istraživački projekti, nova softverska rješenja, rezultati su entuzijazma studenata i osoblja fakulteta", kazao je v. prof. dr. Samir Lemeš, šef katedre za softversko inženjerstvo.

Politehnički fakultet je izrastao u respektabilnu visokoškolsku ustanovu, a ujedno broji i najveći broj studenata na tri studijska odsjeka, više od 500 njih, koji nastavu pohađaju u zgradi Mašinskog fakulteta UNZE.

"Studijski program Softversko inženjerstvo djeluje isključivo kao samofinansirajući studij (studenti plaćanjem školarine pokrivaju sve troškove nastave), a rukovodstvo Univerziteta i osnivač nemaju razumijevanja za zapošljavanje novog akademskog osoblja", dodao je Lemeš.

Pojasnio je da je za ovaj fakultet potrebna nova zgrada po normativima za visoko obrazovanje ZDK.

Proslava deset godina uspješnog rada Politehničkog fakulteta u Zenici prema riječima Lemeša bila bi dobra prilika da se pokrenu aktivnosti na projektovanju i obezbjeđenju sredstava za izgradnju zgrade Politehničkog fakulteta, kao i prijema u radni odnos akademskog osoblja koje radi u statusu spoljnih saradnika.

"Ako želimo dalje razvijati digitalnu ekonomiju i ići u korak sa svijetom, zadržati mlade ljude u BiH i omogućiti im da vlastitim znanjem i vještinama grade ovu zemlju, moramo promijeniti pristup i drukčije poredati prioritete. Deset godina vrijednog rada i entuzijazma treba nagraditi stvaranjem uslova za rast i razvoj, a prvi korak bio bi projekat zgrade Politehničkog fakulteta", poručili su Politehničkog fakulteta UNZE.