BiH
49

Zbog zagađenosti zraka ponovo proglašena epizoda pripravnosti u KS

Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Promjena vremenske prognoze i stabilizacija vremena u Sarajevskoj kotlini uslovila je da su referentne automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka, zabilježile tokom zadnja dva dana 18. i 19. decembra 2015. godine ponovo porast koncentracija zagađujućih materija. Izmjerene vrijednosti koncentracije PM10 za 19. decembar iznosile su: na lokalitetu Ilidže 208.9 µg/m3, na lokalitetu Otoke 247.6 µg/m3.

Federalni hidrometerološki zavod u Kantonu Sarajevo za narednih nekoliko dana ne predviđa značajnu promjenu vremenske situacije. Postoji mogućnost za slabu temperaturnu inverziju i tokom sljedeće sedmice te se može očekivati daljnji trend povećanja koncentracije zagađujućih materija na području Kantona.

U skladu sa navedenim, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, na osnovu poglavlja 4. tačke 1. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu ponovo proglašava prvu epizodu – PRIPRAVNOST za Kanton Sarajevo.

Epizoda PRIPRAVNOST ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštite zdravlja ljudi i imovine. Odluka o njenom ukidanju ili o eventuanom proglašenju sljedeće epizode ovisit će o stanju na terenu koje se prati kontinuirano. Ovom epizodom nalaže se svim pravnim i fizičkim licima Kantona Sarajevo da postupe u skladu sa mjerama koje su propisane u Planu interventnih mjera za Kanton Sarajevo, kao i prema Internim planovima u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.

Ovom prilikom, još jednom podsjećamo da su Propisane mjere za epizodu PRIPRAVNOST, između ostalih: smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih sati za rizične kategorije stanovništva u koje se spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekovalescenti, djeca predškolskog uzrasta te starije osobe i trudnice. Također se upućuje apel vozačima da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš.

Napominje se da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i upućuje se poziv da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave nadležnim inspekcijama općine i Kantona, Eko telefon na broj 033/ 660- 000 ili na telefon Kantonalnog opretivnog štaba civilne zaštite broj 121. Ova epizoda nalaže da je potrebno da javna komunalna preduzeća „Rad“ i „Park“ kao i svi ostali subjekti koji rade na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina pojačaju svoje svakodnevne aktivnosti. Stanovništvu Kantona, također, upućuju poziv da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka.

Posljednjom mjerom u okviru epizode PRIPRAVNOSTI upućuje se poziv svim pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere, potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje svih dimovodnih instalacija te da po potrebi odgode sve aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta zraka.