Po hitnom postupku
48

Vlada RS usvojila prijedlog: Povećati plate nosiocima pravosudnih funkcija na 2.600 KM

I. Sa.
Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa RS, po hitnom postupku.

Izmjenama i dopunom zakona stvaraju se pretpostavke da se zaposlenima u institucijama pravosuđa RS mogu isplatiti naknade zbog prirode posla koju obavljaju, radi poboljšanja njihovog materijalnog položaja dok će se visina naknade propisati odredbama posebnog kolektivnog ugovora, za svako radno mjesto, pojedinačno.

Navedeni zakon obuhvata zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima RS, Pravobranilaštvu RS, Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija RS i Sudskoj policiji RS.

Vlada RS utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku. Predloženim zakonom upotpunjuje se zakonski okvir i omogućuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, u situacijama u kojima je prijavljen nestanak maloljetnog lica, nakon izvršene procjene, hitno putem savremenih sredstava komunikacije obavijesti javnost o nestanku maloljetnog lica tako što će javno objaviti informacije koje mogu biti od značaja za njegov pronalazak.

Dodatno se definiše zakonski okvir za uvođenje sistema hitnog obavještavanja javnosti o nestanku djeteta, odnosno uspostavljanje "Amber alert" sistema, odnosno sistema "Pronađi me" na području ovog bh. entiteta.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u RS, po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u RS pristupilo se nakon sprovedene detaljne analize trenda rasta plata nosilaca pravosudnih funkcija.

Naime, ako bi se nastavio trend povećanja plata, uslovljen primjenom člana 6. važećeg zakona, zasigurno bi doveo do značajnog nesklada u platama između nosilaca pravosudnih funkcija s jedne strane i svih drugih budžetskih korisnika s druge strane, te je bilo svrsishodno pristupiti izmjeni na način da se poveća iznos prosječne bruto plate iz člana 6. važećeg zakona sa iznosa od 1.625 KM na iznos od 2.600 KM, navedeno je u saopštenju.