|

Vlada KS: Riješiti status Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Vlada KS: Riješiti status Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
0
F
FENA
26.12.2012. u 17:18
4
komentara
0

dijeljenja
Vlada KS: Riješiti status Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o šumama Kantona Sarajevo. Nakon presude Ustavnog suda FBiH utvrđeno da nije usaglašen Zakon o šumama niti je doneseno novo zakonsko rješenje i nakon što je Uredba o šumama FBiH iz 2009. godine prestala važiti u decembru 2011. godine, oblast šumarstva ostala je pravno neuređena.
U cilju zaštite i očuvanja šumskih resursa predloženim Zakonom se definiraju poslovi korištenja i upravljanja šumama, a konačnu riječ na predložena zakonska rješenja dat će zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je kroz Informaciju o statusu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upoznalo Vladu o svim pitanjima i nedorečenostima koja proističu iz još uvijek pravno neriješenog statusa ove ustanove.

Još 1998. godine, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. godine, Skupština Kantona Sarajevo je preuzela suosnivačka prava nad KCUS-om.

Međutim, od tada do danas Parlament Federacije BiH nije razmatrao niti regulirao status ove zdravstvene ustanove, niti je donio odgovarajući akt o preuzimanju osnivačkih, odnosno suosnivačkih prava nad njom.

S obzirom da se sjedište ove ustanove nalazi na području Kantona Sarajevo, Kantonalna skupština je u više navrata raspravljala o ovim neriješenim pitanjima te je više puta zatraženo da se Vlada Federacije izjasni o prihvatanju Zakonom utvrđenih obaveza sufinansiranja, na što nije bilo odgovora.

Suosnivačka prava nisu preuzela, kako je to bilo tadašnjim Zakonom predviđeno, ni četiri kantona Federacije BiH.

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine utvrđena su prava i obaveze osnivača zdravstvenih ustanova na svim nivoima vlasti - federalnom, kantonalnim i općinskim, ukoliko se radi o javnim zdravstvenim ustanovama tj. ustanovama u državnom vlasništvu. Rok za usklađivanje s ovim Zakonom je istekao u augustu ove godine.

Federacija BiH još nije pokrenula incijativu za preuzimanje osnivačkih prava te iz tih razloga ni Kanton Sarajevo nije regulirao ovo pitanje.

Ova Infomacija prikazuje i sva finansijska izdvajanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i budžeta KS prema ovoj ustanovi u proteklom periodu, od isplate plaća i doprinosa za 3.467 uposlenih, nabavke opreme, kapitalnih ulaganja i obaveza prema kreditima.

Nakon što se upoznala s Informacijom, Vlada je svojim zaključkom zadužila resorno Ministarstvo zdravstva da sačini sveobuhvatnu analizu cjelokupnog funkcioniranja Kliničkog centra s aspekta imovine, svih dosadašnjih ulaganja i finansijskih obaveza, da putem Federalnog ministarstva zdravstva pokrene aktivnosti za donošenje akata o pruzimanju osnivačkih prava nad KCUS-om, s tim da se osnivačka prava definiraju srazmjerno finansijskom učešću osnivača tj. suosnivača.

U slučaju da se postupak rješavanja statusa KCUS-a ne sprovede kako je prethodno navedeno, Ministarstvo zdravstva KS je zaduženo da pokrene aktivnosti preuzimanja osnivačkih prava nad ovom ustanovom od strane Skupštine KS, rečeno je u saopćenju Press službe Kantona Sarajevo.
Prijavi grešku


Komentari (4)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...