Odlučeno danas u Mostaru
23

Vlada HNK prelomila: Uzima kredit od 15 miliona KM i seli u bivši hotel Ero

G. Š.
Foto: G. Š./Klix.ba
Foto: G. Š./Klix.ba
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je na sjednici u Mostaru uz niz odluka i zaključaka utvrdila odluku o kreditnom zaduženju HNK-a u 2024. godini za provođenje Projekta prilagodbe hotela Ero za smještaj kantonalnih organa uprave.

Kreditno zaduženje iznosi 15 miliona KM, a istaknuto je kako će se dovršenjem prilagodbe tog hotela troškovi smanjiti za 2 miliona KM na godišnjem nivou, što je dovoljno za izmirivanje obaveza po predmetnom kreditu.

Podsjetimo da je Vlada HNK mostarski hotel Ero kupila prije šest godina sa ciljem da zgradu rekonstruira i potom u nju preseli svoje institucije iz podstanarskih prostorija u zgradi Đačkog doma u Mostaru.

Iz bivšeg saziva Vlade HNK, prošle godine za naš portal objasnili, da su završeni svi potrebni elaborati, ishodovane sve potrebne dozvole, urađen glavni projekat i da je sve spremno za rekonstrukciju i prilagodnu objekta, ali da je potrebno osigurati financijska sredstva.

Prema glavnom projektu previđeno je da u nekadašnji mostarski hotel Ero presele sva uprava tijela kantonalne vlade, gdje će osim uredskih prostorija biti i potrebne sale za sastanke.

Rekonstrukcija zgrade koja je izgrađena 1988. godine na površini od 9.565 kvadratnih metara, kako je istaknuto u više navrata, podrazumijeva radove na interijeru i eksterijeru objekta, kao i na parteru, nakon čega bi ova građevina u novom ruhu uvelike doprinijela i ljepšoj urbanističkoj slici najvećeg grada u Hercegovini.

Važno je napomenuti, da je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona zgradu hotela Ero kupila za 11 miliona KM od Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidskog osiguranja, a službeni potpisi o kupovini razmijenjeni su u oktobru 2018. godine, od kada se planira rekonstrukcija objekta za smještaj kantonalnih institucija.

Glavni razlog ove kapitalne investicije leži u činjenici da Vlada HNK godinama egzistira kao podstanar u prostorijama Đačkog doma koji je u vlasništvu Grada Mostara kojem je na kraju 2021. godine po sudskim presudama za najam prostora bila dužna preko sedam miliona KM, zbog čega preseljenje u vlastiti objekat smatra važnim i ekonomski opravdanim.