|

Vlada FBiH uvela pravila za korištenje službenih automobila

Vlada FBiH uvela pravila za korištenje službenih automobila
10
Klix.ba
24.1.2013. u 15:47
18
komentara
10

dijeljenja
Vlada FBiH uvela pravila za korištenje službenih automobila
Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, donijela Uredbu o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima Uprave Federacije Bosne i Hercegovine koju je, nakon rasprave na prethodnoj sjednici, pripremila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.
Ovom uredbom utvrđeni su uvjeti, način korištenja, nadležnosti za odobravanje korištenja službenih putničkih automobila koji su vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine, a nalaze se u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH.

Korisnici ovih automobila podijeljeni su u pet grupa: predsjednik FBiH i premijer Vlade FBiH, dopredsjednici Federacije BiH i dopremijeri Vlade FBiH, federalni ministri i sekretar Vlade,. rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, te rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici.

Službena vozila razvrstana su u pet klasa, i to u višu srednju koja obuhvata putničke automobile sa maloprodajnom cijenom (MPC) do 110.000 KM uključujući i dodatnu opremu, višu srednju koja obuhvata automobile sa MPC do 90.000 KM uključujući i dodatnu opremu, srednju koja obuhvata putničke automobile MPC do 70.000 KM uključujući i dodatnu opremu, srednju koja obuhvata automobile sa MPC do 60.000 KM uključujući i dodatnu opremu, te nižu srednju klasu koja obuhvata automobile sa MPC do 30.000 KM uključujući i dodatnu opremu.

Pravo na korištenje službenih automobila, prema utvrđenim klasama, 24 sata dnevno sa vozačem, imaju predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, premijer Vlade FBiH, dopredsjednici FBiH i dopremijeri Vlade, federalni ministri i sekretar Vlade FBiH i rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija.

Rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici službene automobile mogu koristiti isključivo za potrebe posla, a na osnovu pismenog odobrenja rukovodioca federalnog organa.

Uredbom je precizno propisano i ko može upravljati službenim automobilom, u kojim slučajevima se može koristiti, ko odobrava njihovu upotrebu, gdje ga mora parkirati i drugo.

Također je navedeno da obilježavanje automobila federalnih organa nije obavezno, međutim ukoliko se obilježavaju, propisano je šta obilježje mora sadržavati.

U Uredbi je, između ostalog, navedeno da korisnik službenog vozila mora voditi urednu evidenciju o njegovom kretanju, pređenim kilometrima i utrošku goriva na utvrđenom obrascu putnog naloga, kao i evidenciju o korisnicima usluga.

Nabavka službenih automobila provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a uz ostalo, kvalifikacioni kriteriji su obavezna garancija za period od minimalno četiri godine, plan održavanja koji uključuje troškove redovnih servisa u periodu važenja garancije, a minimalno za 120.000 pređenih kilometara.

Prema Uredbi, korisnici službenih automobila koji su navedeni imaju pravo na nabavku novog vozila nakon isteka garantnog perioda ili pređenih 250.000 kilometara.

Federalni organi dužni su uskladiti interne pravilnike o upotrebi službenih automobila sa odredbama Uredbe u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.
Prijavi grešku


Komentari (18)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...