|

Vlada FBiH ove sedmice usvojila platformu za pregovore s IFC-om

Vlada FBiH ove sedmice usvojila platformu za pregovore s IFC-om
0
F
FENA
4.11.2007. u 09:36
0
komentara
0

dijeljenja
Vlada FBiH ove sedmice usvojila platformu za pregovore s IFC-om
Platforma za pregovore s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) koju je ove sedmice usvojila Federalna vlada polazi od prijedloga IFC-a da plaćanje svih neizmirenih obaveza ovoj korporaciji bude jednako iznosu glavnice od 11 miliona eura, što bi bilo izmireno u 2008. godini.
To je dio obaveza na osnovu izdatih garancija banaka za kredite date preduzećima Energoinvest 1985. i TKA Cazin 1977. godine, isknjiženih u pasivnom podbilansu ovih preduzeća u skladu sa zakonskim propisima.

Korporacija IFC obratila se naime Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za naplatu potraživanja vrijednih ukupno 45 miliona eura nastalih na osnovu kredita datih svojevremeno SOUR-u Energoinvest i TKA Cazin.

Uvidom u početni bilans koji je usvojila Agencija za privatizaciuju Unsko-sanskog kantona u Bihaću, utvrđeno je da je preduzeće TKA d.o.o. Cazin u skladu sa zakonskim propisima isknjižilo obaveze prema bankama na osnovu stranih kredita dobijenih prije 31. marta 1992. godine u iznosu od 37.078.109 KM i za taj iznos uvećan je državni kapital.

Kredit IFC-a bio je za nabavku mašina za osnovnu djelatnost preuzeća, ali jedan dio opreme nije stigao zbog blokade puteva i rata u BiH, pa je ukupna obaveza umanjena za 3.804.883 KM. Prema tome, ostatak obaveze od 37.078.109 KM isknjižen je u pasivnom podbilansu preduzeća TKA Cazin, a na osnovu usaglašenog stanja s Privrednom bankom Sarajevo.

Ukupne glavnične obaveze SOUR-a Energoinvest, prema podacima iz baze podataka Narodne banke RBiH, zaključno s 1991. godinom su 7.685.163,62 eura (preračun vršen po kursu Centralne banke BiH od 13. marta 2007. godine).

Preduzeće Energoinvest d.d. Sarajevo dostavilo je Agenciji za privatizaciju u FBiH Program privatizacije i početni bilans na dan 31.12.2001. godine koji je odobren u julu iduće godine.

U okviru odobrenog početnog bilansa preduzeće je u skladu s propisima iz oblasti privatizacije u pasivni podbilans isknjižilo kredit IFC-a kome je garant bila Union banka (Jugobanka) u iznosu od 1.590.548,85 DEM i 447.085,53 USD.

Razlika duga ostala je na Union banci na osnovu izdate garancije.

Nakon razgovora između Ministarstva finansija i trezora BiH s IFC-om u koje je bilo uključeno i Federalno ministarstvo finansija, IFC je predložio da plaćanje svih neizmirenih obaveza prema ovoj korporaciji bude jednako iznosu glavnice od 11 miliona eura, i to šest miliona eura plaćeno do 15. jula 2007., a pet miliona eura do 15. jula iduće godine.

Sagladevanjem svih pravnih i ekonomskih aspekata potraživanja IFC-a na osnovu izdatih garancija, a imajući u vidu da potraživanja IFC-a iznose više od 45 miliona eura, prihvatljivo je da Federacija BiH pregovara s IFC-om do ponuđenog nivoa ukupnih obaveza do 11 miliona eura koje bi bile isplaćene u 2008. godini, stoji u platformi za pregovore s IFC-om koju je Federalna vlada usvojila ove sedmice na prijedlog odgovarajuće radne grupe.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.