|

Vlada FBiH: Novi zakon o sigurnosti i zdravlju na radu

Vlada FBiH: Novi zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
0
F
FENA
18.11.2007. u 14:31
1
komentara
0

dijeljenja
Vlada FBiH: Novi zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
Vlada Federacije BiH utvrdila je ove sedmice i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.
Ovim zakonom se materija koja je do sada bila regulirana Zakonom o zaštiti na radu iz 1990. godine usklađuje s preporukama Međunarodne organizacije rada i Okvirne direktive EEZ-a u pogledu korištenja pojma sigurnosti i zdravlja na radu.

Utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zdravlja zaposlenika na radu, kao i sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu čijom primjenom se postiže sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.

Posebna zaštita se propisuje radi zaštite očuvanja duševnoga i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarenje materinstva, zaštite osoba s invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te očuvanja radnih sposobnosti starijih zaposlenika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Narasle potrebe savremenog doba uvjetuju uspostavu sistema pravila čija primjena treba osigurati prevenciju u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, posebnu zaštitu žena u vezi s materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti starijih zaposlenika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštitu radne okoline.

Prema ovom zakonu poslodavac je dužan da obezbijedi sigurnost i zdravlje zaposlenika poduzimanjem mjera za sprečavanje rizika radnog mjesta, obavještavanjem i osposobljavanjem zaposleniika, odgovarajućom organizacijom rada i potrebnim materijalnim sredstvima.

Za poslodavce koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika obaveza je i da formiraju odbor za sigurnost i zdravlje na radu kao savjetodavno tijelo, sastavljeno od jednakog broja zastupnika sa strane poslodavca i zaposlenika, dok kod poslodavaca sa 15 ili više zaposlenika zaposlenici biraju povjerenika za sigurnost i zdravlje na radu.

U nacrt zakona ugrađene su i odredbe Direktive Vijeća Evropske zajednice o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koje se odnose na prevenciju profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu, kao i eliminaciju rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve.

Radi obezbjeđenja efikasne i dosljedne primjene zakonskih odredaba predviđen je inspekcijski nadzor i dato ovlaštenje inspektorima rada za poduzimanje odgovarajućih mjera.

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Federacije BiH.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...