Bevanda dao obećanje
0

Vijeće ministara će odobriti novac za isplatu boraca

FENA/Sarajevo-x.com
Foto: Sarajevo-x.com
Foto: Sarajevo-x.com
Vijeće ministara BiH se obvezuje da u budžet za 2012. uvrsti sredstva kojima će otpuštenim pripadicima OSBiH biti isplaćene penzije, suglasno zakonu, u periodu od dana stupanja na s nagu ovog zakona zaključno s 31. martom 2012., kazao je danas u Sarajevu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda po završetku prvog dijela sjednice ovog tijela.

Sredstva će biti prebačena entitetskim penzionim fondovima. Vijeće ministara će predložiti PSBiH da stavi van snage izmjene i dopune Zakona o Oružanim snagama BiH čime bi prestalo njegovo pravno djejstvo. Prava otpuštenih pripadnika OSBiH bit će od 1. aprila regulirana kroz izmjene i dopune izvornog zakona. Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da u suradnji s entitetskim vladama i penzionim fondovima otpočne završene procedure u smislu pripreme nacrta izmjena i dopuna izvornog zakona.

"Dakle, stavlja se van snage do sada važeća dopuna te se istovremeno radi Nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona, a sve radi ujednačavanja prava otpuštenih pripadnika OSBiH sa srodnim kategorijama na entitetskom nivou", rekao je Bevanda.

Treći zaključak obvezuje Vijeće ministara BiH da PSBiH predloži zajedničko usvajanje budžeta i izmjena zakona. Vijeće ministara BiH usvojilo je danas i odluku o prijevremenom finansiranju u iznosu od 226,25 miliona KM. U drugom djelu sjednice Vijeće ministara BiH je započelo raspravu o uštedama po svim budžetskim osnovama.

"Mislim da smo i tu na dobrom putu i da je dosta stvari već urađeno", dodao je Bevanda.

Bivši pripadnici Oružanih snaga BiH dvanaesti dan su ispred zgrade Parlamenta BiH, a danas su, tokom trajanja sjednice Vijeća ministara BiH poručili Vijeću ministara BiH da odluče o njihovoj i sudbini njihovih članova porodica nazivajući ih lopovima, miševima i kukavicama.