|

Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije sarađuju na evropskom putu BiH

Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije sarađuju na evropskom putu BiH
5
Klix.ba
28.11.2017. u 15:59
6
komentara
5

dijeljenja
Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije sarađuju na evropskom putu BiH Foto: Klix.ba
U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. Značaj ovog Sporazuma se ogleda u činjenici da će strane potpisnice Sporazuma, odnosno Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije posvetiti sve svoje kapacitete, materijalne, tehničke i ljudske, ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.
Pored toga strane potpisnice će još jednom potvrditi svoju opredijeljenost za saradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji.

"Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i unapređenje institucionalnih mehanizama saradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH, koji korespondira sa zahtjevima Evropske unije i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Sporazum je dakle i politički dokument kojim strane potpisnice izražavaju svoju spremnost da sarađuju u interesu građana", izjavio je Nermin Podžić, CBGI ekspert za komunikacije

Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je u prethodnim godinama uložilo znatne napore kako bi unaprijedilo sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema zainteresiranoj javnosti, nevladinim organizacijama i uopće civilnom društvu i građanima. Kruna tih napora je web platforma "eKonsultacije", kao i web platforma "eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II", koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom" (CBGI) koji finansira Evropska Unija.

Učešće civilnog društva u kreiranju javnih politikaPlatforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje zainteresirane javnosti i nevladinih organizacija učešće putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, odnosno procesima planiranja, programiranja i provedbe IPA II akcija, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

"Što se tiče samog Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, on u konačnici treba da dovede do uspostave tzv. institucionalnih mehanizama koji će omogućiti zainteresovanoj javnosti, ali i civilnom društvu da učestvuju u procesu kreiranja javnih politika, donošenja političkih odluka i realizaciji onih projekata koji su u interesu građana.

Saradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, te posredno sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je uvijek naglašavalo kako je funkcionalni dijalog sa nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan element procesa evropskih integracija. Danas, kada je BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovi principi imaju još veću važnost", istakao je Podžić..

Alat u rukama građanaKažu kako je Ministarstvo pravde BiH građanima u ruke dalo alat kojim mogu utjecati na sadržaj i kvalitetu propisa, a od njihove zainteresiranosti zavisi rast i razvoj ovog vida javnih konsultacija. Od službenog pokretanja aplikacije, tačnije od aprila 2016. godine, za učešće u e-konsultacijama registriralo se više od 1.150 korisnika, za 36 državnih institucija. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, a osim pojedinaca u proces konsultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i tako dalje.

"Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima, i razvijati mehanizme samoregulacije koje doprinose ovoj praksi. Kako je precizirano Sporazumom, Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere ka daljnjem razvitku transparentnih procedura finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH", kazali su.

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH te uspostavljanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama.
Jedna od obaveza Vijeća ministara BiH, koja proizilazi iz ovog Sporazuma se odnosi i na jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao koordinatora saradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija.

Dakle, planirano je osnivanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama, koje bi imalo savjetodavnu i koordinacionu ulogu kada je u pitanju izrada Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva Vijeća ministara BiH i uključivanje nevladinih organizacija ili mreža nevladinih organizacija kao i zainteresirane javnosti u proces usvajanja Strategije.

"Ovim Sporazumom je jasno precizirano kako će Vijeće ministara BiH nastaviti sa aktivnostima na uključivanju nevladinih organizacija u proces evropskih integracija. To se naročito odnosi na obavezu saradnje sa nevladinim organizacijama u promoviranju značaja i uloge evropskih integracija za razvitak BiH, kako bi se ovaj proces približio građanima i poboljšala učinkovitost provedbe obaveza BiH u ovoj oblasti.

Ono što je još važnije, kada je u pitanju ubrzanje evropskog puta BiH, jeste i uključivanje predstavnika vlasti u FBiH i Republike Srpske u ovaj proces. Nadamo se da će i oni prepoznati vrijednosti ovog Sporazuma, te se uključiti u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama u BiH", poručio je Podžić.
Prijavi grešku


Komentari (6)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...