Pozvali nadležne organe
115

Vakufska direkcija: Zaštititi stari objekat Hotela Palas u Banjoj Luci, koji je izvorno vakufski

S. M.
Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saopćenju je pozvala sve nadležne organe da poduzmu zakonom predviđene radnje kako bi se zaštitio stari objekat Hotela Palas, koji je izvorno vakufski i kako se isti ne bi narušio, a sve s ciljem zaštite restitucijskih prava na ovom objektu.

"Putem medija je objavljena informacija da Skupština dioničara Preduzeća Palas Banja Luka planira kreditno zaduženje kako bi započeli sa projektom izgradnje novog hotela Palas. Vakufska direkcija kao i ranije želi ukazati na nekoliko važnih činjenica i pozvati sve nadležne organe i ustanove da djeluju kako bi se zaštitio izvorno vakufski objekat a to je stari hotel Palas koji je bio vakufski hotel i koji je izgrađen na mjestu Šehove ili Sijamske džamije", navodi se.

Kako podsjećaju iz Vakufske direkcije, Hotel Palas je građen u periodu od 1931. godine do 1933. godine, a 1948. je nacionaliziran.

"Dakle Hotel Palas je sve do nacionalizacije 1948. godine bio u vlasništvu i pod upravom vakufa. Nacionalizacija je izvršena na osnovu tadašnjeg Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća. Hotel Palas su tadašnje vlasti posmatrale kao privatno privredno preduzeće što je vidljivo iz Rješenja o nacionalizaciji i Rješenja o odbijanju žalbe Vakufskog mearifskog povjereništva u Banjoj Luci. U aprilu 1948. godine izvršeno je preuzimanje hotela Palas od strane tadašnjeg rukovodstva vlasti", navodi se u saopćenju.

Dodali su da se radi o nacionaliziranoj imovini i imovini koja je van pravnog prometa kako bi se zaštitila restitucijska prava izvornog vlasnika.

"Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2002. godine donijela Odluku o privremenoj listi nacionalnih spomenika u BiH. Tom Odlukom je određeno da do donošenja pojedinačnih odluka za svaki objekat, sva dobra upisana na Privremenu listu smatraće se nacionalnim spomenikom i uživaće zaštitu propisanu Zakonom o sprovedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini", ističe se u saopćenju Vakufske direkcije.

Podsjećaju da u skladu sa ovom Odlukom Hotel Palas uživa sve mjere zaštite kao i da je nacionalni spomenik, što znači da gradnjom se ne smije narušiti ambijentalna cjelina.

"Da li su ispoštovani propisi i da li je projekat koji se prezentira javnosti i koji će biti visok 100 metara zadržao mjere zaštite ili nije, na to treba da daju odgovor Ministarstvo prostornog uređenja RS, Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa RS i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz skica koje su vidljive u javnosti jasno se vidi da se gradi jedan moderan objekat i da nema nikakve niti kulturološke a niti ambijentalne veze sa hotelom Palas. Zbog toga pozivamo sve nadležne organe da poduzmu zakonom predviđene radnje kako bi se zaštitio stari objekat Hotela Palas koji je izvorno vakufski i kako se isti ne bi narušio, a sve s ciljem zaštite naših restitucijskih prava na ovom objektu", naglasili su iz Vakufske direkcije.

Posebno su pozvali Ministarstvo prostornog uređenja RS-a kao nadležni organ za nacionalne spomenike, kao i Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa RS-a da obustave svaki vid gradnje koji može narušiti i uništiti nacionalni spomenik BiH.

"To je njihova zakonska obaveza", zaključuju u saopćenju.