{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni zakona o državnoj službi

F
22.10.2009. u 12:43
0
0
Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni zakona o državnoj službi
0
Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni zakona o državnoj službi
Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj, 102. sjednici, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.
Ovom izmjenom, koju predlaže Agencija za državnu službu, precizira se da državni službenik ostvaruje pravo na penziju kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja ili kada navrši 40 godina staža osiguranja nezavisno od godina života, čime će državni službenici biti izjednačeni s drugim kategorijama zaposlenih u BiH.

Prema sadašnjem zakonskom rješenju pitanje penzioniranja državnog službenika u isključivoj je vezi sa starosnom dobi, što nije u saglasnosti sa Zakonom o radu u institucijama BiH i entitetskim zakonima o penzionom i invalidskom osiguranju.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt unapređenja dostupnosti finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća.

U bh. delegaciju za pregovore imenovani su: ministar finansija i trezora ili ovlašteno lice, entitetski ministri finansija ili lica koja ovlaste, direktor Fondacije „Odraz“ ili ovlašteno lice i direktor Investicione razvojne banke RS-a ili ovlašteno lice.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH te će Vijeću ministara dostaviti Nacrt ugovora o zajmu i Osnove za zaključivanje ovog ugovora.

Ovim sporazumom IBRD će kreditom u iznosu od 70 miliona američkih dolara podržati Projekt unapređenja dostupnosti finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća, kako bi se pomoglo BiH da ublaži negativne efekte globalne ekonomsko-finansijske krize.

Projekt će biti implementiran u Federaciji BiH putem Fondacije „Odraz“ i u Republici Srpskoj putem Investicione razvojne banke RS-a. Detaljni uslovi kredita bit će dogovoreni u pregovorima delegacija BiH i IBRD-a.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Također, utvrđen je i Prijedlog osnova za vođenje pregovora i potpisivanje Sporazuma o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Predlagač, Ministarstvo sigurnosti, dostavit će pojedinačne prijedloge osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo Informaciju o nalazima i preporukama sadržanim u Izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i Strateškom dokumentu o proširenju.

Ministarstva i drugi organi uprave zaduženi su da razmotre Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH u 2009. godini i dokument Strategija proširenja i ključni izazovi 2009. -2010. godine, nakon što ih Direkcija za evropske integracije prevede i distribuira.

Zadužena su ministarstva i drugi organi uprave da u svoje planove rada za 2010. godinu unesu aktivnosti kojima će prevazići nedostake navedene u Izvještaju o napretku BiH u 2009. godini i dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2009.- 2010. godine.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da sačini analizu ukupnog napretka evropskih integracija u periodu 2005.-2009. godine. Analiza treba da obuhvati kumulativne ocjene napretka po poglavljima iz Izvještaja Evropske komisije, budžetska sredstva institucija BiH i potrošena sredstva finansijske pomoći Evropske unije, zakonodavnu i prevodilačku aktivnost institucija i razvoj ljudskih resursa institucija (treninzi i edukacija) potrebnih za proces evropskih integracija.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje za donošenje odluke o doniranju i/ili ustupanju robe oduzete, procijenjene, zaplijenjene ili ustupljene UIO-u. Riječ je o robi, vrijednosti od 100.613,30 KM, koja nije mogla biti prodata na način predviđen pozitivnim propisima.

Imajući u vidu da je roba uglavnom nova i da je riječ pretežno o garderobi, namještaju i alatu, Vijeće ministara je zadužio Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da predloži kriterijume za raspodjelu ove robe u povratničkim naseljiima u oba entiteta, poštujući princip raspodjele prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.

Vijeće ministara BiH usvojilo je prijedlog Izmjene br.3 „Sporazuma o finansiranju za implementaciju CARDS Regionalnog programa aktivnosti za 2006. godinu“.

Vijeće ministara BiH ovlastio je direktora Direkcije za evropske integracije Nevenku Savić za potpisivanje Izmjene br. 3 „Sporazuma o finansiranju za implementaciju CARDS Regionalnog programa aktivnosti za 2006. godinu“. Sporazumom je regulisano da će ukupni finansijski doprinos Evropske zajednice za ovaj regionalni akcioni program iznositi 31,8 miliona evra, dok je rok za izvršenje 31.12.2014. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog komiteta za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, grant sredstva Svjetske banke.

U Koordinacioni komitet iz Bosne i Hercegovine imenovano je osam članova koji će predstavljati nadležne državne i entitetske institucije, čime je BiH ispunila obaveze koje je preuzela kao potpisnica Memoranduma o razumijevanju s Hrvatskom.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o određivanju područja Slobodne zone Visoko u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH.

Prema Odluci ukupna površina Slobodne zone Visoko iznosi 234.501 kvadratni metar.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga potrebnih podzakonskih akata o informatičkoj sigurnosti sistema za obradu, razmjenu i čuvanje tajnih podataka.

U Radnu grupu imenovano je 11 članova iz nadležnih državnih i entitetskih sigurnosnih i policijskih organa, a za predsjedavajućeg je imenovan mr. Adnan Kulovac iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Radna grupa dužna je u roku od 160 dana od formiranja izraditi podzakonske akte o informatičkoj sigurnosti sistema za obradu, prijenos i čuvanje tajnih podataka u skladu s EU i NATO standardima, za čije je donošenje nadležno Vijeće ministara BiH.

U narednih 210 dana Radna grupa treba izraditi i podzakonske akte iz ove oblasti, koje donosi ministar sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

Odlukom je predviđeno formiranje radne grupe u čijem sastavu bi bilo 15 lica iz različitih državnih i entitetskih institucija čija je nadležnost spriječavanje i zloupotreba opojnih droga. Radnoj grupi je dato u nadležnost da izradi izmjene i dopune Zakona u roku od 90 dana.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju u vezi sa molbom Zemaljskog muzeja BiH za obezbjeđenje centralnog grijanja za sezonu 2009/2010.

Zadužena je Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine da preduzme potrebne aktivnosti kako bi se Zemaljski muzej priključio na sistem grijanja institucija BiH. Najkasnije u roku od 15 dana od usvajanja ove Informacije, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine će informisati Vijeće ministara o preduzetim aktivnostima na uključenju grijanja Zemaljskom muzeju, te u cilju cjelokupnog sagledavanja ovog pitanja dostaviti informaciju sa analizom i rješenjem ovog pitanja, saopćila je Služba za informiranje VMBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: