{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Prijedlog izmjena zakona o učešću u operacijama podrške miru

F
11.10.2007. u 14:23
0
0
Utvrđen Prijedlog izmjena zakona o učešću u operacijama podrške miru
0
Utvrđen Prijedlog izmjena zakona o učešću u operacijama podrške miru
Vijeće ministara BiH počelo je današnju sjednicu minutom šutnje, čime je odalo počast nedavno preminulom predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.
Nakon toga, Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Predlagač, Ministarstvo odbrane BiH uputit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama Zakona regulira se nadležnost i postupak realizacije donošenja akata kojima se pripadnici Oružanih snaga BiH upućuju u operacije podrške miru.

Tako će Ministarstvo odbrane i Komanda OSBiH realizirati ova akta svojim naredbama, neposredno u skladu s ovlaštenjima koja imaju u lancu komandovanja.

Istovremeno se omogućava da pripadnici rezervnog sastava Oružanih snaga BiH pod uvjetom dobrovoljnosti mogu biti upućeni u inozemstvo radi učešća u operacijama podrške miru.

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni zakona o odlikovanjima BiH, koji će Ministarstvo odbrane BiH uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Ovim zakonom vrši se tehnička izmjena osnovnog zakonskog teksta, odnosno ispravka naziva Stalni vojni komitet u Ministarstvo odbrane BiH, jer je u vrijeme donošenja Zakona o odlikovanjima BiH poslove u oblasti odbrane obavljao Stalni vojni komitet, a koji je prestao s radom donošenjem Zakona o odbrani BiH.

SPORAZUM O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI S KINOM

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine.

Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova BiH uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Izmjenama je definirano da će Vlada NR Kine donirati Bosni i Hercegovini 20 miliona RMB yuana (oko dva miliona eura) umjesto ranije planiranih 30 miliona yuana.

Ovaj novac usmjerit će se za finansiranje opreme za dvije škole u BiH, po jedne škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

PREGOVORI S BRITANIJOM O SPORAZUMU O STATUSU SREDIŠTA ZA OBUKE ZA OPERACIJE PODRŠKE MIRU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o statusu Središta za obuku za operacije podrške miru i njegovog međunarodnog osoblja.

Ministarstvo odbrane BiH dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar odbrane Selmo Cikotić.

Zaključivanjem ovog sporazuma nastavlja se saradnja između dviju države u ovoj oblasti i rješava status osoblja Centra za obuku za operacije podrške miru koji uz predavače iz BiH čine i međunarodni eksperti.

PRISTUPANJE BiH EVROPSKOM UGOVORU O UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskom ugovoru o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja.

Predlagač, Ministarstvo komunikacija i prometa, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.

Pristupanje ovom ugovoru omogućit će Bosni i Hercegovini stvaranje uvjeta za prilagođavanje i harmoniziranje pravnih tehničkih i sigurnosnih zahtjeva i detaljnih parametara za klasificiranje plovnog puta.

Istovremeno, pristupanje Ugovoru predstavlja važan preduvjet uređenja plovnog puta rijeke Save na međunarodnu klasu plovnosti.

IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o uspostavi radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o programu zaštite svjedoka u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Radna grupa broji 12 članova i to po dva iz državnih ministarstava sigurnosti i pravde, Tužilaštva BiH, Ureda registrara i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te po jedan član iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Direkcije za evropske integracije.

U roku od 90 dana ova radna grupa izradit će prijedlog zakona u skladu s Ustavom BiH i međunarodnim standardima propisanim u ovoj oblasti.

DOVOĐENJE U RAVNOPRAVAN POLOŽAJ JAVNIH RTV SERVISA

Vijeće ministara donijelo je Odluku o davanju saglasnosti na nenaplatu naknade za dozvolu i državnog doprinosa do izdavanja jedinstvene dozvole Javnog radiotelevizijskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Predlagač ove odluke je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Odlukom se daje saglasnost Regulatornoj agenciji za komunikacije da ne naplaćuje naknade za izdate dozvole i državni doprinos za korištenje radiofrekventnog spektra javnim RTV servisima i to BHRT-u i RTRS-u do izdavanja jedinstvene dozvole Javnog radiotelevizijskog sistema u BiH, do čega će doći nakon izdavanja dozvole Radioteleviziji FBiH.

Odluka je donesena radi dovođenja u ravnopravan položaj javnih servisa u BiH.

MJERE ZA EFIKASNIJI RAD MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Direkcije za evropske integracije o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih mjera.

Informacija se odnosi na osobe obuhvaćene Odlukom Vijeća Evropske zajednice 2007/423/ZVSP od 18. juna ove godine o provođenju Zajedničkog stava 2004/293/ZVSP o produženju važnosti mjera podrške djelotvornom provođenju mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Odlukom Vijeća 2007/521/ZVSP od 23. jula 2007. o provođenju Zajedničkog stava 2004/293/ZVSP o produženju važenja mjera za podršku djelotvornom provođenju mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i Uredbom Komisije EZ br. 789/2007 od 4. jula ove godine, a kojom se mijenja Uredba Vijeća EZ br. 1763/2004 o uvođenju određenih restriktivnih mjera za podršku djelotvornom provođenju mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

USPOSTAVA CENTRALNOG SISTEMA REGISTRACIJE VOZILA

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o uspostavi Centralnog sistema registracije vozila i jedinstvenom postupku pri registraciji vozila.

Vijeće je van snage stavilo koncept registracije vozila, koji je usvojen Odlukom Vijeća ministara od 15. aprila 2004.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa i Direkcija za implementaciju CIPS projekta da najkasnije u roku od 30 dana definira novi koncept registracije vozila u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja.

Obavezano je Ministarstvo komunikacija i prometa da izradi novi pravilnik o registraciji vozila u skladu s prethodno definiranim konceptom.

Obavezana je Direkcija za implementaciju CIPS projekta da u saradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa provede proceduru kako bi se počeli izdavati novi dokumenti.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će u saradnji s Direkcijom za implementaciju CIPS projekta obavještavati nadležne organe za registraciju vozila o dogovorenim rokovima vezanim za nabavke i početak primjene novog koncepta i početku primjene novog pravilnika o registraciji vozila.

Direkcija za implementaciju CIPS projekta obavezana je da prilikom provođenja aktivnosti vezanih za usvojeni koncept iskoristi sredstva koja su već nabavljena za potrebe projekta registracije vozila ili izvrši procedure izmjene sredstava u skladu sa zakonima BiH.

S obzirom na to da u trenutku započinjanja postupka za nabavku nije postojala adekvatna zakonska regulativa, Vijeće je van snage stavilo provedenu tendersku procedura iz 2005. po projektu registracije motornih vozila, a u skladu s Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi od 22. januara ove godine kojim je poništeno obavještenje o javnoj nabavci broj 1/2005.

Svi ugovori nastali iz ovog postupka nemaju pravno djejstvo.

Obavezano je Ministarstvo civilnih poslova da prati postupke koji su u toku o pitanju provedene javne nabavke 1/2005 do njihovog završetka.

Obavezana je Direkcija za implementaciju CIPS projekta da putem Ministarstva civilnih poslova svakih šest mjeseci izvještava Vijeće ministara o aktivnostima na projektu registracije vozila.

Prema informaciji najkasnije do 1. aprila 2008. godine trebao bi započeti proces izdavanja novih dokumenata za registraciju vozila.

TRGOVINSKA I EKONOMSKA SARADNJA S RUSIJOM

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Protokol s prvog zasjedanja Međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH za nosioca aktivnosti na formiranju radne grupe za reguliranje klirinških obaveza bivšeg SSSR-a prema BiH i nereguliranog dijela duga BiH za isporuku ruskog gasa u periodu 1991.-1995.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da za sljedeću sjednicu Vijeća ministara BiH predloži institucije koje će imenovati članove radne grupe.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za nosioca aktivnosti na formiranju radne grupe za trgovinsku-ekonomsku saradnju, s tim da za narednu sjednicu Vijeća ministara ovo ministarstvo predloži institucije koje će imenovati članove radne grupe.

IZABRANI ČLANOVI KOMISIJE ZA IZBOR PRAVOBRANIOCA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Dragana Škrbića iz Ministarstva civilnih poslova i Bakira Dautbašića iz Ministarstva sigurnosti za članove Komisije za izbor pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon što je Ministarstvo pravde raspisalo javni oglas za izbor pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu BiH na osnovu zaključka 122. sjednice Vijeća ministara BiH.

DATA SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA SLOVENIJE NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Slovenije povodom izbora za predsjednika u prostorijama Konzularnog odjeljenja Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu 21. oktobra.

ŠPIRIĆ PODSJETIO MINISTRE DA DOSTAVE IZVJEŠTAJE O RADU

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić podsjetio je ministre da do početka naredne sedmice dostave izvještaje o radu, da bi mogla biti zakazana tematska sjednica posvećena radu ministarstava i tijela Vijeća ministara.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: