{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Prijedlog Akcionog plana "Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva"

F
9.4.2008. u 17:38
0
0
Utvrđen Prijedlog Akcionog plana "Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva"
0
Utvrđen Prijedlog Akcionog plana "Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva"
Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je na posljednjoj sjednici Prijedlog Akcionog plana za implementaciju „Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva“ za BiH u Kantonu Sarajevo.
Osnov za izradu Akcionog plana je Strategija na državnom nivou, i on sadrži uvodni, preventivni, normativni dio i finansiranje. U uvodnom dijelu se govori o problemu maloljetničke delikvencije, naglašena je i zakonska regulativa i nadležnosti, a najveći dio je posvećen primarnoj prevenciji, kazao je na pres-konferenciji ministar MUP-a Kantona Sarajevo Željko Mijatović.

Kada su u pitanju nadležnosti potrebno je istaći da je u nadležnosti FBiH osnivanje ustanova zavodskog tipa, vaspitnih ustanova, vaspitno popravnih domova i drugih ustanova za osposobljavanje, te druge ustanove za maloljetnike koji su ometeni u psihičkom ili fizičkom razvoju, kazao je ministar Mijatović naglasivši kako „takvih ustanova na području FBiH nema, te da postoji Zavod za vaspitanje muške djece i omladine „Hum“ čiji status nije riješen“.

U Akcionom planu je navedena 31 aktivnost primarne prevencije, osam sekundarne i pet tercijarne prevencije.

Primarna prevencija predviđa sačinjavanje jedinstven program u oblasti primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou KS.

Predviđena je i izrada Strategije odgoja djeteta u KS, rasterećenje obima Nastavnog plana i programa, te preispitivanje Pedagoških standarda i normativa, radi stvaranja prostora za pojačan odgojni rad nastavnika (profesora) sa učenicima.

Predviđena je i priprema afirmativnih odgojno-obrazovnih projekata i njihova realizacija u saradnji sa elektronskim medijima, program jačanja roditeljskih komptencija, uspostavljanje direktne saradnje Vijeća roditelja i Vijeća učenika osnovnih i srednjih škola sa predstavnicima stručnih ustanova socijalne i dječije zaštite, MUP-a, tužilaštva i sudova, te predstavnicima Ministarstva obrazovanja i nauke.

Akcioni plan predviđa i nastavak aktivnosti na upošljavanju školskih psihologa i socijalnih radnika u osnovnim i srednjim školama KS, nastavak aktivnosti dodatnih edukacionih seminara, okruglih stolova i stručnih rasprava u krugovima pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, prosvjetnih i zdravstvenih radnika na temu zaštite i odgoja maljoljetnika ili suzbijanja maloljetničke delikvencije. Predviđeni su i dodatni programi i mjere prevencije maloljetničke delikvencije za svaku školu (saradnja sa policijom i Centrom za socijalni rad, pojačana dežurstva, video nadzori, ograđivanje neograđenih školskih dvorišta)., te radionice na temu rješavanja konflikata mirnim putem.

Predvidjeli smo pomoć studenata i stručnjaka učenicima sa poremećajima u ponašanju, u učenju i organizaciji slobodnog vremena, te radionice koje podstiču učenje roditelja o njihovoj ulozi i obavezama u pogledu razvoja djece i brige o djeci, kazao je ministar Mijatović naglasivši kako će biti formirani i Vijeća roditelja i Vijeća učenika osnovnih škola i Vijeća roditelja i Vijeća učenika srednjih škola.

Predviđena je i podrška projektima u oblasti kulture i sporta.

Bit će nastavljene redovne aktivnosti osiguranja prisustva policijskih službenika kod osnovnih i srednjih škola radi spriječavanja vršenja krivičnih djela i prekršaja, te prisustvo policijskih službenika na stajalištima i u sredstvima javnog prijevoza, te drugim lokalitetima brojnijeg okupljanja mladih radi prevencije vršenja krivičnih djela i prekršaja. Bit će nastavljena i kontrola ugostitetljskih objekata, a predviđena je i nastavak aktivosti opremanja prostorija u policijskim upravama za kvalitetniji rad sa prijestupnicima i žrtvama nasilja.

Kroz redovne aktivnosti vršit će se i kontrola prisustva maloljetnih osoba na javnim mjestima u vremenskom periodu od 23-05 sati. Predvođeno je i osiguranje prisustva zaštitara u vozilima javnog gradskog prijevoza i uvođenje video nadzora na frekventnim stajalištima i u vozilima.

Predviđeno je sačinjavanje jedinstvenog programa rada u oblasti sekundarne prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou KS, te formiranje jedinstvene baze podataka na niovu KS za djecu koja iskazuju određena devijantna ponašanja, djeca koja su došla u sukob sa zakonom, kojima je izrečena određene mjere, kazao je ministar Mijatović dodavši kako će biti potrebno sačiniti i softver za jedinstvenu elektronsku bazu podataka.

Maloljetnicima koji nemaju redovnu zdravstvenu zaštitu i ne mogu je osigurati ni po kojem drugom osnovu posebnim aktom osigurati bezuvjetno pravno na zdravstvenu zaštitu, a predviđeno je i uključivanje identificirane djece u riziku od činjenja krivičnih djela u odgovarajuće projekte, te edukacija nosioca aktivnosti Akcionog plana.

U tercijarnoj prevenciji navedeno je da je potrebno riješiti status postojećih ustanova za izvršenje odgojnih mjera i sakcija na području FBiH, inicirati osnivanje ustanova za izvršenje odgojnih mjera i sankcija na području FBiH (vaspitno popravnih domova i ustanova za osposobljavanje), te stavljanje u funkciju prihvatne stanice za žensku i mušku djecu i omladinu (Prihvatna stanica za žensku i mušku djecu i omladinu do 1992. je funkcionisala u okviru Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine „Hum“.)

Predviđeno je osnivanje dnevnog centra i dijagnostičko-opservacionog centra, te obnova i rekonstrukcija objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije KS - lokalitet „Jagomir“.

U normativnom dijelu predviđeno je pokretanje skupštinske inicijative za hitno donošenje Krivičnog zakona za maloljetnike na nivou BiH, te praćenje aktivnosti na donošenju novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija na nivou FBiH, aktivnosti radne grupe Vlade FBiH na donošenju izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH posebno u dijelu koji se odnosi na maloljetnike (odgojne mjere i mjere sigurnosti), kao i insistirati kod Vlade FBiH donošenje Uredbe o provođenju odgojnih preporuka na nivou FBiH.

Finasijska sredstava koje je potrebno osigurati u 2008. za realizaciju ovog Akcionog plana, a koja nisu planirana Budžetom KS za ovu godinu su 2.634.000 KM.

Najveći dio tih sredstava (oko 1.000.000 KM) je potreban MUP-u za prijem 62 policijska službenika i mi smo već ušli u proceduru po zaključku Skupštine i Vlade KS da raspišemo konkurs, pojasnio je ministar Mijatović dodavši kako je za opremanje policijskih uprava potrebno oko 90.000 KM.

Prijedlog Akcionog plana za implementaciju „Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva“ za BiH u Kantonu Sarajevo bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: