{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Usvojen zakon o proglašenju spomenika prirode "Vrelo Bosne"

F
FENA
25.5.2006. u 15:41
0
1
Usvojen zakon o proglašenju spomenika prirode "Vrelo Bosne"
0
Usvojen zakon o proglašenju spomenika prirode "Vrelo Bosne"
Skupština Kantona Sarajevo donijela je na današnjoj sjednici Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne".
U granicama predloženog obuhvata zaštite državno vlasništvo iznosi 321,00 ha ili 53,5 posto, a privatno vlasništvo 282,00 ha ili 46,5 posto. Od vlasnika privatnog zemljišta, koje se nalazi u prvoj zaštićenoj zoni izvršit će se otkup zemljišta u periodu od pet godina.

Ovim zakonom se proglašava Spomenik prirode "Vrelo Bosne" i određuju granice obuhvata, kategorija zaštićenog područja, zoniranje prostora, razvojni ciljevi zaštite područja, mjere zaštite, intervencije u zaštićenom području, kao i korištenje prirodnih vrijednosti, upravljanje i finansiranje, nadzor, kaznene, prijelazne i završne odredbe.

Spomenik prirode nalazi se na području općine Ilidža i obuhvata površinu od 603 ha. U skladu sa stepenom zaštite, u okviru granica Spomenika prirode, utvrđuju se dvije zaštićene zone.

Prva zaštićena zona obuhvata izvorišta rijeke Bosne i njihovu okolinu u površini od 54,5 ha. Ova zona se utvrđuje s ciljem konzervacije biološke i hidrološke raznolikosti, zaštite posebnih prirodnih i kulturno-historijskih znamenitosti, te očuvanja socijalnih i edukacionih vrijednosti.

Druga zaštićena zona obuhvata prostor slivnog područja izvora u podnožju Igmana u površini od 548,50 ha. Druga zaštićena zona utvrđuje se sa ciljem očuvanja i zaštite biološke i hidrološke raznolikosti, pejsažnih kulturno-historijskih, socijalnih i edukacionih vrijednosti, kao i održivog razvoja turizma i rekreacije.

Razvojni ciljevi zaštite utvrđuju se radi usmjeravanja aktivnosti koje se odnose na: mogućnosti za naučna istraživanja i obrazovanje, za izradu programa bioloških, hidroloških i arheoloških istraživanja, te izradu programa obuke s ciljem razvoja kapaciteta interesnih skupina u oblasti zaštite okoliša, okolišnog upravljanja i upoznavanja s vrijednostima područja, te razvoj turizma i rekreacije koji nisu u suprotnosti s ciljevima zaštite Spomenika prirode.

U prvoj zaštićenoj zoni mjere zaštite se odnose na: zabranu eksploatacije podzemnih vodenih resursa s obaranjem podzemnih voda na nivo koji remeti prirodni hidrološki režim vrela i ekosistem vegetacije, zabranu izgradnje infrastrukture za eksploataciju površinskih voda i izvora (vodozahvati, objekti za infiltraciju, kaptaže, regulacije, itd.), zabranu izgradnje objekata, obrade zemljišta, sadnje biljnih zajednica i unošenja životinjskih vrsta, plovljenja i kupanja u vodotocima, lova, ribolova, odlaganja otpada, pijeska i šljunka u vodotoke i na zemljište, zabranu saobraćaja za sva motorna vozila, izuzev vozila s odobrenjem upravljača zaštićenog područja, zabranu svakog drugog oblika korištenja prostora od posjetilaca osim rekreacije, zabranu masovnog okupljanja ljudi, priređivanja koncerata i proslava, zabranu puštanja pasa s uzice, zabranu pristupa i pranje automobila u riječnim koritima.

U drugoj zaštićenoj zoni mjere zaštite obuhvataju mjere propisane Zakonom o vodama, Zakonom o vodama Kantona Sarajevo, Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda, koje se koriste ili planiraju da koriste za piće, podzakonskim aktima, kojima su propisane mjere zaštite izvorišta vode za piće, Odlukom o proglašenju Historijskog područja – ostaci predromaničke crkve i srednjovjekovnog groblja Crkvina kod sela Vrutci, nacionalnim spomenikom BiH i Odlukom komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Urbanističkim planom Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo 1986.- 2015.godina, Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera od 16. februara 2006. godine i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

U prvoj zaštićenoj zoni dozvoljene aktivnosti su: obilježavanje granice prve zaštićene zone s informacijama o režimu zaštite, sanacija područja Vrela Bosne u skladu s Planom upravljanja s ciljem revitalizacije uništenih i degradiranih biljnih i životinjskih zajednica, te očuvanja prirodnih staništa u autentičnom obliku, uređenje i obilježavanje staza za šetnju i mjesta za razgledanje i odmor, uspostavljanje adekvatnog sistema prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada i otpadnih komunalnih voda, postavljanje panoa s informacijama o vrijednostima zaštićenog područja.

Upravljanje Spomenikom prirode, u skladu s ovim zakonom, Prostornim planom područja posebnih obilježja i drugim propisima, povjerava se Javnoj ustanovi Spomenika prirode "Vrelo Bosne".

Zaštićenim izvorištima vode za piće na području Spomenika prirode upravlja KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo, u skladu s ovim zakonom i drugim propisima koji regulišu upravljanje i zaštitu voda.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: