BiH
13

Usvojen Prijedlog zakona o eutanaziji pasa koji ne budu udomljeni u roku od 15 dana

FENA
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je večeras usvojio Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH, koji su predložili poslanici iz Kluba SDS-a.

Kako se navodi u obrazloženju, predloženim izmjenama se provodi odluka Ustavnog suda BiH na način da su nazivi opština u RS-u usklađeni sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji RS-a.

Nakon što Kolegij doma nije postigao saglasnost, poslanici su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, čiji je predlagač poslanica Nermina Zaimović - Uzunović, a koji između ostalog, predviđa mogućnost eutanazije napuštenih pasa ukoliko u roku od 15 dana boravka u azilu ne budu udomljeni.

U prvom čitanju su usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH te Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, koji je predložio poslanik Mirsad Đugum.

Mišljenje Ustavnopravne komisije, koja nije podržala Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH, čiji je predlagač Dom naroda PS BiH, bit će predmet usaglašavanja komisije Kolegija doma.

Poslanici nisu usvojili Prijedlog zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Potvrđena je Odluka Predsjedništva BiH o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Poslanici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta insitucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar - juni 2013. godine, te imenovali članove Ureda za razmatranje žalbi BiH na madatni period od pet godina.