{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Usvojen Prijedlog mjera za ublažavanje uticaja krize

F
5.3.2009. u 18:42
0
1
Usvojen Prijedlog mjera za ublažavanje uticaja krize
0
Usvojen Prijedlog mjera za ublažavanje uticaja krize
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je danas usvojilo Prijedlog mjera iz nadležnosti Vijeća ministara za ublažavanje uticaja globalne ekonomske krize na privredu BiH koje će razmatrati Fiskalno vijeće BiH.
Ove mjere dio su zajedničkog i šireg paketa mjera koje će Vijeće ministara BiH provoditi s entitetskim vladama u skladu sa svojim nadležnostima. Zadužena je Direkcija za ekonomsko planiranje da jednom mjesečno Vijeću ministara dostavi analizu o makroekonomskim pokazateljima u BiH.

Paket od 16 mjera iz nadležnosti Vijeća ministara usmjeren je na očuvanje stabilnosti bankarskog sektora, ublažavanje posljedica krize na privredu i angažiranje svih raspoloživih javnih sredstava u skladu sa zakonima.

Paket mjera bit će usmjeren na povećanje visine osiguranih depozita na 50.000 KM i povećanje likvidnosti banaka angažiranjem dodatnih slobodnih budžetskih sredstava, usvajanje Zakon o akcizama, čijom se primjenom osiguravaju dodatna sredstva za budžete entiteta.

Ovaj paket predviđa i implementiranje zakonskog rješenja uvođenja posebne cestarine u iznosu 0,10 KM/L derivata nafte kroz Zakon o akcizama i ostale zakone iz indirektnog oporezivanja da bi entitetske direkcije, odnosno javna poduzeća za ceste ispoštovale obaveze u vezi s kreditnim aranžmanima.

Također će se ubrzati proces implementacije IPA projekata za 2007. i 2008., a posebno za 2009. godinu jer su u planiranim projektima IPA-e za 2009. sadržani projekti podrške izgradnji infrastrukture i poticaja malim i srednjim preduzećima od 40 miliona eura.

Ministarstvo vanjske trgovine, agencije i druga tijela zadužena su za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta izmjenama i prilagođavanjem zakonske regulative kojom se unapređuje jedinstven ekonomski prostor i poboljšava poslovni ambijent.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Državne agencije za istrage i zaštitu u vezi sa zaključkom sa 78. sjednice Vijeća ministara. S obzirom na to da se u Informaciji traži izricanje mjera iz nadležnosti Vijeća ministara BiH za osobu koju nije imenovalo Vijeće ministara nego visoki predstavnik, zaključeno je da se ova informacija dostavi OHR-u na postupanje.

Nakon dobijenog izjašnjenja od visokog predstavnika, Vijeće ministara će obaviti raspravu i zauzeti stav o ovom slučaju.

Vijeće ministara BiH upoznato je o informaciji o aktivnostima na izradi Prijedloga zakona o zabrani diskriminacije. Informaciju je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nakon održanog sastanka s relevantnim predstavnicima Misije Organizacije za sigurnost i saradnju (OSCE), Ureda visokog predstavnika (OHR), Ureda ombudsmena BiH i predstavnika entitetskih vlada na kojem je zaključeno i zatraženo da se ostavi još vremena za dostavljanje pismenih sugestija na predloženi tekst zakona o diskriminaciji.

Dogovoreno je da se do 20. marta održi stručni sastanak u organizaciji Ombudsmena BiH i uz učešće predstavnika resornog ministarstva, državnog i pravosuđa entiteta, kao i predstavnika Misije OSCE.

Predstavnici Evropske komisije i Ureda visokog predstavnika dostavit će pismene sugestije na predloženi tekst zakona najkasnije do kraja marta. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će objediniti sve prijedloge i sugestije i cjelovit prijedlog zakona uputiti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će transparentno izvještavati relevatne međunarodne adrese o svim realiziranim aktivnostima u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropske unije u pogledu prekograničnog programa između BiH i Srbije na osnovu komponente prekogranične saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Ukupna vrijednost programa je 2.149.365 eura od čega se na BiH odnosi 835.853,00 eura, a na Srbiju 1.313.512 eura. Od sredstava namijenjenih Bosni i Hercegovini za projekte ekonomskog i socijalnog razvoja i tehničku pomoć za jačanje administrativnih kapaciteta radi unapređenja prekogranične saradnje iz IPA-e će biti osigurano 700.000 eura, a 135.853 eura iz budžeta korisnika pomoći u BiH.

Rok za potpisivanje pojedinačnih ugovora za realiziranje ovog sporazuma je dvije godine od dana njegovog potpisivanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu državnog programa saradnje (Dio I) za 2008. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Jedinstvenog registracijskog obrasca liječenih ovisnika, što je važan korak za uvođenje reda u ovoj oblasti. Odlukom će biti uspostavljen jedinstveni registracijski obrazac liječenih ovisnika radi vođenja evidencije o ovisnicima i povremenim uživaocima droga na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina ispunit će preuzete međunarodne obaveze izvještavanja prema Evropskom monitoring centru za droge i ovisnike o drogama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici Bosne i Hercegovine za period 2009.-2011. godine, koju će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Zaključeno je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nakon šest mjeseci dostavi Vijeću ministara BiH analizu provođenja ove strategije.

Cilj Strategije je koordiniranje implementacije entitetskih strateških i akcionih planova za borbu protiv nasilja u porodici radi njihove efikasnije primjene. Ostvarenje zadatih ciljeva omogućit će usklađivanje zakonske regulative u BiH, a time i bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici i istovremeno obavezati društvenu zajednicu da ovaj problem postavi u vrh prioriteta.

Strategija sadrži niz aktivnosti koje trebaju provesti organi vlasti na svim nivoima i nevladine organizacije u BiH u tačno određenim rokovima radi sprječavanja nasilja u porodici.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prvi kvartalni pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Evropskog partnerstva, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH. Direkcija za evropske integracije zadužena je da, u skladu s prijedlozima institucija BiH, u Akcionom planu izmijeni rokove realizacije aktivnosti koje nisu izvršene u planiranom roku.

Institucije BiH će polugodišnje, a po potrebi i češće, Direkciji za evropske integracije dostavljati informacije o stanju realizacije prioriteta iz svoje nadležnosti, koji su sadržani u Akcionom planu. Direkcija za evropske integracije će polugodišnje, a po potrebi i češće, Vijeću ministara BiH dostavljati izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo s BiH.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da Prvi kvartalni pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Evropskog partnerstva prevede na engleski jezik i dostavi ga Evropskoj komisiji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo je razradu Akcionog plana za provođenje Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Usvojen je i Prvi kvartalni izvještaj o stanju provođenja obaveza Privremenog sporazuma i SSP-a. Direkcija za evropske integracije dostavit će razradu Akcionog plana i Prvi kvartalni izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH.

Konstatirano je da je Vijeće ministara ispunilo sve obaveze koje proističu iz Privremenog sporazuma u 2008. Nadležna ministarstva i drugi organi uprave na državnom i entitetskom nivou zaduženi su da polugodišnje, a po potrebi i češće, ažuriraju Akcioni plan za provođenje obaveza iz Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Direkcija za evropske integracije će polugodišnje, a po potrebi i češće, Vijeću ministara BiH dostavljati objedinjeni ažurirani pregled stanja i mjera u pogledu ispunjavanja obaveza iz Akcionog plana za provođenje obaveza iz Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da Prvi kvartalni izvještaj o stanju provođenja obaveza iz Privremenog sporazuma i SSP-a i razradu Akcionog plana za provođenje Privremenog sporazuma i SSP-a prevede na engleski jezik i dostavi ih Evropskoj komisiji.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuka Evropske komisije u vezi s Mapom puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Plan aktivnosti pripremila je Interresorna radna grupa za pregovore s Evropskom komisijom o liberalizaciji viznog režima.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pregovore s Evropskom komisijom o liberalizaciji viznog režima. Interresorna radna grupa zadužena je da Izvještaj dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH. Ministarstva i institucije BiH zaduženi su da, u saradnji s drugim nadležnim institucijama u BiH, u utvrđenim rokovima provedu aktivnosti iz ovog plana. Ovaj plan podrazumijeva provođenje aktivnosti kojima se odgovara na pitanja Evropske komisije podijeljena u četiri bloka i to: sigurnost dokumenata, ilegalna migracija, javni red i sigurnost te sloboda kretanja i identifikacioni dokumenti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) 2010.-2014. i Zajedničku procjenu stanja (CCA) za 2008. Za potpisivanje dokumenta Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija 2010.-2014. ovlašten je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.

Drugi Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za BiH daje okvir za koherentnu i koordiniranu pomoć UN-a od 2010. do 2014. godine. Ovaj dokument razvojne pomoći UN-a za BiH sačinio je tim UN agencija u BiH uz konsultacije s bh. vlastima i drugim partnerima radi poboljšanja života ljudi u BiH, posebno onih najugroženijih. Dokument uvažava aktivnosti BiH u pridruživanju Evropskoj uniji s naglaskom na smanjenje siromaštva, socijalnu inkluziju, zaštitu životne sredine i izgradnju kapaciteta za unapređenje sigurnosti građana u BiH.

Vijeće minstara usvojilo je Informaciju o statusu članova Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da pripremi Vijeću ministara u roku od 30 dana dostavi novi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u kojoj će se izmjene i dopune odnositi na formiranje ove komisije u okviru Ministarstva civilnih poslova, smanjenje broja članova, unošenje odredbe o sankcioniranju nedovoljno aktivnih članova, unošenje odredbe o obavezi redovnog informiranja institucija koje su imenovale članove o radu ove komisije.

Istovremeno je zaduženo Ministarstvo civilnih poslova da pripremi i Vijeću ministara, u roku od 60 dana, dostavi novi Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za mlade, kojom bi se prethodne odluke o imenovanju stavile van snage. Zadužena je Komsija da u roku od 15 dana Vijeću ministara dostavi Izvještaj o radu za 2008. godinu te finansijski izvještaj za 2008. godinu s posebnom analizom koja se odnosi na sredstva dobijena iz donatorskih izvora i način, odnosno namjenu za koju su ta sredstva utrošena. Vijeće ministara produžilo je mandat dosadašnjim članovima Komisije za mlade za dva mjeseca od dana donošenja ovih zaključaka.

Vijeće ministara BiH upoznato je o Izvještaju Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o obavljenoj reviziji Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2007. Svim institucijama u BiH naloženo je da prilikom finansijskog poslovanja maksimalno uvažavaju preporuke Ureda za reviziju institucija BiH, kao i zaključke Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH radi zakonitog rada i finansijskog poslovanja, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: