Ukinuta odluka Suda BiH
69

Ustavni sud presudio u korist PDP-a: Opet se otvara pitanje četvrtog SNSD-ovog delegata u Domu naroda?

S. M.
Ustavni sud Bosne i Hecegovine prihvatio je apelaciju PDP-a koju je ova stranka podnijela u januaru 2023. godine protiv odluke Suda Bosne i Hercegovine da poništi odluku CIK-a kojom je PDP-ova lista iza izbora delegata u Dom naroda iz Narodne skupštine RS-a dobila 12 glasova.

Ustavni sud je poništio odluku Suda BiH kojom je SNSD-u dodijeljen četvrti delegat u Domu naroda PS BiH.

"Sud BiH treba da donese novu odluku i obrazloži apelantove prigovore", stoji u presudi.

Podsjećamo, nakon održanih posrednih izbora delegata u Dom naroda Komisija za izbor i imenovanje NSRS je konstatovala da je PDP-ova lista osvojila 11 glasova, a da je jedan glasački listić nevažeći.

PDP je podnio prigovor CIK-u, u kojem stoji da je Komisija protivpravno i pogrešno utvrdila sporni listić nevažećim. CIK je utvrdio da su rezultati posrednih izbora delagata u Dom naroda iz NSRS okončani, a da je PDP-ova kandidatska lista osvojila 12 glasova.

Međutim, Sud BiH je usvoji žalbu SNSD i utvrdio da navedeni zaključak CIK-a nije prihvatljiv jer se nijedna stranka o čijim se prijedlozima kandidatskih lista glasalo "nije izjavio prigovor odnosno žalbu".

PDP smatra da im je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo na slobodne izbore iz člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, pravno na djelotvorni pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije i član I/2 Ustava Bosne i Hercegovine.

Praktično, ukoliko bi bio priznat listič koji je je išao u korist PDP-ovog kandidata Nenada Vukovića on bi imao 12 glasova koliko je imala i SNSD-ova kandidatkinja Snježana Novaković Bursać. U tom slučaju žrijeb bi odlučivao o izboru jednog od pet delegata koji se biraju iz NSRS u Klub Srba u Domu naroda BiH.