|

UNICEF poziva na uključivanje u borbu protiv nasilja nad djecom

UNICEF poziva na uključivanje u borbu protiv nasilja nad djecom
0
Klix.ba
19.11.2013. u 15:48
0
komentara
0

dijeljenja
U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad djecom (19.11.) i Međunarodnog dana prava djece (20.11.), UNICEF poziva građane BiH da se uključe u aktivnu borbu za prevenciju i eliminaciju svih vidova nasilja nad djecom.
U okviru UNICEF-ove široke inicijative za podizanje svijesti, borbe za eliminaciju i prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini koju finansira Evropska unija, cijeli mjesec oktobar je prošao u aktivnostima u okviru projekta “Recimo NE nasilju nad djecom.”

Aktivnosti projekta uključile su kreativne i edukativne dječije radionice, i prezentacije dokumenta "Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom", koji je ranije ove godine usvojilo Vijeće ministara BiH, a koji daje zvanična uputstva relevantnim institucijama u BiH za pravilno reagiranje na bilo koji mogući slučaj nasilja i zlostavljanja nad djecom.

Bosna i Hercegovina je prihvatila obaveze iz člana 19 UN Konvencije o pravima djeteta i time postala obavezna da preuzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere u cilju zaštite djeteta od svih oblika nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

UNICEF poziva građane da, u slučaju da primijete bilo koje moguće nasilje i/ili zlostavljanje nad bilo kojim djetetom, ne šute i ne zatvaraju oči, već da se obavezno obrate jednom od odgovornih sektora, u prvom mjestu policiji.

U nasilje nad djecom spadaju:

Fizičko nasilje: primjena sile kao što je udaranje, šutiranje, guranje, šamaranje i slično;
Emocionalno/psihičko zlostavljanje: odnos ili ponašanje kojim se zapostavlja, ugrožava, podcjenjuje, vrijeđa i/ili verbalno napada ličnost djeteta i ispoljavaju negativna osjećanja prema djetetu, kao što je omalovažavanje, ignorisanje, vrijeđanje, zastrašivanje, ucjenjivanje i slično;
Socijalno nasilje: isključivanje iz grupe i diskriminacija kao odvajanje djeteta od drugih na osnovu različitosti, dovođenje u poziciju neravnopravnosti, izolaciju i slično;
Seksualno nasilje i zloupotreba djece podrazumijeva njihovo uključivanje u seksualnu aktivnost koju ona ne shvataju u potpunosti, za koju nisu razvojno dorasla, i koja ima za cilj da pruži uživanje ili zadovolji potrebe druge osobe. Ovdje spade i seksualno uznemiravanje kao što su laskavo komentarisanje, etiketiranje, širenje priča, dodirivanje, upućivanje neumjesnih poruka, fotografisanje, telefonski pozivi sa seksualnom konotacijom;
Zloupotreba djece: svaka akcija, ili nedostatak iste od strane pojedinaca i/ili institucije, koje direktno ili indirektno škodi djeci ili im smanjuje mogućnost za bezbjedan i zdrav razvoj i/ili ih dovodi u nemoćan, neravnopravan i zavistan položaj u odnosu na druge pojedince i/ili ustanovu;
Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja slučajeve propuštanja da se djetetu obezbijede uslovi za pravilan razvoj u svim oblastima, a što dovodi do ugrožavanja djetetovog zdravlja, fizičkog, mentalnog, duhovnog, moralnog i društvenog razvoja;
Nasilje korištenjem informacionih tehnologija (elektronsko nasilje) uključuje bilo kakav oblik komunikacije elektronskom poštom, mobilnim telefonom, putem web stranica, putem chata, a ima za cilj povrjeđivanje, uznemiravanje ili bilo kakvo drugo nanošenje štete djetetu, uvrjedljive i prijeteće poruke, poruke neprimjerenog sadržaja i slično.

UNICEF naglašava da je jedna od njegovih osnovnih misija da zagovara zaštitu dječijih prava, kako bi sva djeca dobila priliku da se razviju do svog najvišeg potencijala, te da je jedini ispravan cilj ove inicijative neprihvatanje i potpuna eliminacija svakog mogućeg slučaja nasilja nad djecom, kao i njegova pravovremena prevencija.

UNICEF-ovu videoporuku za zaustavljanje nasilja nad djecom prenio je Liam Neeson.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.