|

Unapređenje javne uprave u BiH tokom naredne decenije

Unapređenje javne uprave u BiH tokom naredne decenije
0
F
FENA
5.8.2006. u 11:26
0
komentara
0

dijeljenja
Unapređenje javne uprave u BiH tokom naredne decenije
Bosna i Hercegovina će tokom naredne decenije morati postići značajno unapređenje sistema javne uprave, što je jedan od ključnih preduvjeta za integraciju naše zemlje u Evropsku uniju.
Ova reforma je definirana strategijom koju je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara BiH i zahtijeva razvoj općih upravnih kapaciteta u upravi putem reforme osnovnih horizontalnih sistema i upravljačkih struktura.

Kako u Evropi ne postoji utvrđen sistem javne uprave, nego samo određeni standardi, bilo je nužno sačiniti strategiju koja bi našu javnu upravu približila evropskim standardima.

U skladu s bh. strategijom, koja je dobila pozitivnu ocjenu predstavnika svih nivoa vlasti u BiH i međunarodne zajednice, dugoročni cilj je da se postigne nivo kvaliteta Evropskog upravnog prostora do 2014. godine, te da se ispoštuju zajednički standardi država članica EU i provedu evropski propisi.

U okviru reforme uglavnom će se raditi na unapređivanju centralnih uprava na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta, ali reforma ovog obima utjecat će i na općinske i kantonalne uprave, te širi javni sektor.

Predviđeno je unapređenje struktura i kapaciteta u radu vladinih sekretarijata, čime se jačaju sistemi donošenja politika na svim nivoima vlasti. Sekretarijati će postati primarna koordinirajuća tijela, s osnovnim zadatkom osiguranja efikasnog rada pojedinačnih ministarstava i drugih upravnih tijela.

Također, kapacitete ministarstava je potrebno razvijati kako bi ona mogla dovoljno uzimati u obzir vladine prioritete, posebno prioritete vezane za usklađivanje s legislativom EU, izrađivati kvalitetne prijedloge i vršiti izradu kvalitetnih zakonskih akata.

U okviru strategije predviđena je uspostava efikasnog sistema upravljanja finansijama radi stvaranja javne uprave koja bi bila otvorena i odgovorna.

Sposobnost i posvećenost ljudi koji rade u javnim službama također je od presudne važnosti ukoliko uprava treba da radi učinkovito. Primarni je cilj razviti profesionalnu, politički nepristrasnu, nacionalno izbalansiranu i aktivnu javnu službu koja je u stanju pružati učinkovite usluge i vladama i građanima.

Važan zadatak predviđen strategijom je i pojednostavljivanje upravnih postupaka, a s tim u vezi je neophodno izvršiti usklađivanje legislative sa savremenom praksom upravnog odlučivanja u zemljama EU.

BiH na reformi javne uprave treba početi raditi odmah, a za to su utvrđeni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi, jer kako se bude više približavala evropskim integracijama od naše će se zemlje zahtijevati i sve viši standardi u oblasti javne uprave.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.