Mapa grada
191

Umijeće opstanka: Predstavljen projekat koji oslikava iskustva građana Sarajeva pod opsadom

S. M.
Udruženje sa sjedištem u Sarajevu FAMA Metodologija predstavilo je projekat "Umijeće opstanka: Mapiranje grada pod opsadom", koji kroz više aspekata prikazuje opsadu grada Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Cilj projekta je kontekstualizacija značajnih lokacija i događaja tokom opsade, ali i ličnih iskustava i priča građana Sarajeva.

Krajem 20. stoljeća, grad Sarajevo preživljava najdužu opsadu u ljudskoj historiji. Sarajevo, glavni grad Republike Bosne i Hercegovine, napadnut je 5. aprila 1992. godine, a 2. maja 1992. grad je bio potpuno blokiran.

Prateći tokove radikalnih promjena u 21. vijeku na cijeloj planeti, FAMA Metodologija ponovo daje svoj doprinos baziran na dokazima iskustva opsade Sarajeva i urgentnoj potrebi stvaranja modela izgradnje otpornosti, kako za prestravljene pojedince, tako i za nepripremljena društva.

FAMA Metodologija usmjerava fokus na umijeće opstanka koristeći Mapu opstanka, Govornu historiju (video intervjue građana Sarajeva 1992-1996.), tematske publikacije, fotografije i sve ostale materijale iz svoje arhive koji su nastali za vrijeme ili neposredno nakon opsade.